Khai giảng lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt – Khóa 19

     Sáng ngày 19/05/2020, tại Hội trường lầu 1, Bệnh viện Mắt đã tổ chức Lễ khai...

Thông báo chiêu sinh – Lớp kỹ thuật viên khúc xạ khóa 24 (đã...

Bệnh viện đã nhận đủ hồ sơ học viên đăng ký lớp KTV Khúc xạ khóa 24. Từ ngày 21/10/2019...

KHOA KHÚC XẠ

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA: Bệnh viện Mắt TP HCM đã ra quyết định số151/QĐ-TC/TTM...

MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – BỆNH VIỆN MẮT

MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - BỆNH VIỆN MẮT  1. ĐƠN ĐĂNG KÝ 2. THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP CƠ...