Thông báo chiêu sinh – Lớp kỹ thuật viên khúc xạ khóa 24 (đã...

Bệnh viện đã nhận đủ hồ sơ học viên đăng ký lớp KTV Khúc xạ khóa 24. Từ ngày 21/10/2019...

KHOA KHÚC XẠ

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA: Bệnh viện Mắt TP HCM đã ra quyết định số151/QĐ-TC/TTM...

MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – BỆNH VIỆN MẮT

MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - BỆNH VIỆN MẮT  1. ĐƠN ĐĂNG KÝ 2. THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP CƠ...

THÔNG BÁO CHIÊU SINH PHẪU THUẬT LASIK CĂN BẢN

I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ: Bác sỹ chuyên khoa Mắt (Thạc sỹ, Chuyên khoa I, Chuyên khoa II) II. HỒ...

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐIỀU ĐƯỠNG CHUYÊN KHOA MẮT

I. Đối tượng tham dự: Điều dưỡng hoặc Y sĩ. II. Hồ sơ đăng ký: Giấy giới thiệu...

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN KHOA MẮT

Đối tượng tham dự: Điều dưỡng hoặc Y sĩ Chương trình học: 6 tháng, dự kiến khai giảng ngày...

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Mở lớp Điều dưỡng chuyên khoa Mắt Chương trình học 6 tháng: dự kiến khai giảng ngày 28/3/2017 Thời gian...

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỆNH VIỆN MẮT NĂM 2016

Căn cứ vào Chương trình đào tạo liên tục đã được Bộ Y Tế phê duyệt theo công...

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỆNH VIỆN MẮT 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỆNH VIỆN MẮT 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015   Căn cứ vào Chương trình đào...