THÔNG BÁO CHIÊU SINH PHẪU THUẬT LASIK CĂN BẢN

I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ: Bác sỹ chuyên khoa Mắt (Thạc sỹ, Chuyên khoa I, Chuyên khoa II) II. HỒ...

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐIỀU ĐƯỠNG CHUYÊN KHOA MẮT

I. Đối tượng tham dự: Điều dưỡng hoặc Y sĩ. II. Hồ sơ đăng ký: Giấy giới thiệu...

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN KHOA MẮT

Đối tượng tham dự: Điều dưỡng hoặc Y sĩ Chương trình học: 6 tháng, dự kiến khai giảng ngày...

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Mở lớp Điều dưỡng chuyên khoa Mắt Chương trình học 6 tháng: dự kiến khai giảng ngày 28/3/2017 Thời gian...

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỆNH VIỆN MẮT NĂM 2016

Căn cứ vào Chương trình đào tạo liên tục đã được Bộ Y Tế phê duyệt theo công...

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỆNH VIỆN MẮT 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỆNH VIỆN MẮT 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015   Căn cứ vào Chương trình đào...

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỆNH VIỆN MẮT NĂM 2014

Căn cứ vào Chương trình đào tạo liên tục đã được Sở Y tế phê duyệt theo công...

CHIÊU SINH ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN KHOA MẮT

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH   Kính gửi:    Ban Giám Đốc Sở Y Tế Tỉnh, Thành phố Ban Giám Đốc Trung...

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP MỖ ĐỤC THỦY TINH THỂ NGOÀI BAO

THÔNG BÁO CHIÊU SINH   Kính gửi :  - Ban Giám Đốc Sở Y Tế Tỉnh, Thành phố. ...

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP PHACO CĂN BẢN

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH   Kính gửi: - Ban Giám Đốc Sở Y tế Tỉnh, Thành phố - Ban Giám...

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN KHOA 06 THÁNG

THÔNG BÁO CHIÊU SINH   Kính gửi: Ban Giám Đốc Sở Y Tế Tỉnh, Thành phố Ban Giám Đốc Trung Tâm...