KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỆNH VIỆN MẮT NĂM 2014

Căn cứ vào Chương trình đào tạo liên tục đã được Sở Y tế phê duyệt theo công...

CHIÊU SINH ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN KHOA MẮT

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH   Kính gửi:    Ban Giám Đốc Sở Y Tế Tỉnh, Thành phố Ban Giám Đốc Trung...

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP MỖ ĐỤC THỦY TINH THỂ NGOÀI BAO

THÔNG BÁO CHIÊU SINH   Kính gửi :  - Ban Giám Đốc Sở Y Tế Tỉnh, Thành phố. ...

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP PHACO CĂN BẢN

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH   Kính gửi: - Ban Giám Đốc Sở Y tế Tỉnh, Thành phố - Ban Giám...

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN KHOA 06 THÁNG

THÔNG BÁO CHIÊU SINH   Kính gửi: Ban Giám Đốc Sở Y Tế Tỉnh, Thành phố Ban Giám Đốc Trung Tâm...

Kế hoạch đào tạo năm 2012

Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện chuyên khoa Hạng I, đầu ngành của...