Hưởng ứng ” Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do...

  Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và vào cuộc quyết liệt của cả hệ...

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH Tên bệnh viện: Bệnh viện Mắt TP HCM Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, phường 7,...

Phổ biến Quyết định 619/QĐ – TTg ngày8/5/2017 v/v ban hành quy định về...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 619/QĐ-TTg Độc lập - Tự do - Hạnh...

Phổ biến Thông tư 07/2017/TT-BTP v/v Quy định về điểm số, hướng dẫn cách...

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 07/2017/TT-BTP Độc lập - Tự do - Hạnh...

Phổ biến Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ v/v phê duyệt đề...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH Số: 92/2017/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Lần đầu tiên Việt Nam mổ cận thị không chạm vào mắt

Cận thị, cũng như các tật khúc xạ (viễn thị, loạn thị) có thể được phẫu thuật mà...

NGÀY THỊ GIÁC THẾ GIỚI 14/10/2010

Hiện nay, số người bị mù lòa và suy giảm thị lực chiếm tỉ lệ khoảng 4%...