275

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ THUỘC BỆNH VIỆN MẮT ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2019

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ THUỘC BỆNH VIỆN MẮT ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2019

Bệnh viện Mắt có 20 tập thể thuộc Bệnh viện Mắt được công nhận đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2019. Danh sách gồm các khoa, phòng sau đây:

STT

Khoa, Phòng

1.      

Khoa Giác mạc

2.      

Khoa Dịch kính võng mạc

3.      

Khoa Tổng  hợp

4.      

Phòng Vật tư- Thiết bị y tế

5.      

Khoa Xét nghiệm

6.      

Phòng Quản lý chất lượng

7.      

Phòng Kế hoạch tổng hợp

8.      

Khoa Tạo hình thẩm mỹ- Thần kinh nhãn khoa

9.      

Khoa Glaucoma

10.                         

Khoa Khúc xạ

11.                         

Phòng Công tác xã hội

12.                         

Phòng Điều dưỡng

13.                         

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

14.                         

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

15.                         

Khoa Mắt nhi

16.                         

Phòng Chỉ đạo tuyến

17.                         

Khoa Dược

18.                         

Phòng Tổ chức cán bộ

19.                         

Phòng Tài chính kế toán

20.                         

Phòng Công nghệ thông tin