354

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN THUỘC BỆNH VIỆN MẮT ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ THÀNH TÍCH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ 02 NĂM LIÊN TỤC (2018, 2019).

DANH SÁCH

09 tập thể và 26 cá nhân thuộc Bệnh viện Mắt được tặng bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2018, 2019).

 

 

 

-Tập thể:

STT

Khoa, phòng

1.      

Khoa Dược

2.      

Khoa Glaucoma

3.      

Khoa Mắt nhi

4.      

Khoa Tổng hợp

5.      

Phòng Công tác xã hội

6.      

Phòng Chỉ đạo tuyến

7.      

Phòng Điều dưỡng

8.      

Phòng Tổ chức cán bộ

9.      

Phòng Vật tư- Thiết bị y tế

 

-Cá nhân

STT

Họ và tên

Khoa, phòng

1.      

Ông Đỗ Quốc Hiệp

Phó Giám đốc

2.      

Ông Nguyễn Trí Dũng

Phó Giám đốc

3.      

Ông Nguyễn Như Quân

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

4.      

Ông Dương Quốc Cường

khoa Dịch kính võng mạc

5.      

Ông Ngô Thanh Tùng

Trưởng khoa Dịch kính võng mạc

6.      

Ông Diệp Hữu Thắng

Trưởng khoa Giác mạc

7.      

Bà Nguyễn Thị Diễm Châu

khoa Giác mạc

8.      

Bà Huỳnh  Võ Mai Quyên

khoa Glaucoma

9.      

Bà Mai Đăng Tâm

khoa Glaucoma

10.                         

Ông Trang Thanh Nghiệp

Trưởng khoa Glaucoma

11.                         

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

ĐDT khoa Glaucoma

12.                         

Bà Nguyễn Thị Mộng Triệu

ĐDT khoa Khúc xạ

13.                         

Bà Nguyễn Ngọc Châu Trang

Nguyên Trưởng khoa Mắt nhi

14.                         

Ông Nguyễn Thanh Nam

Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ- Thần kinh nhãn khoa

15.                         

Bà Đoàn Thị  Ngọc An

ĐDT khoa Tổng hợp

16.                         

Ông Nguyễn Đỗ Nguyên

Trưởng khoa Tổng hợp

17.                         

Bà Nguyễn Thụy Hoàng Trang

khoa Xét nghiệm

18.                         

Bà Vũ Thị Việt Thu

Phụ trách điều hành khoa Xét nghiệm

19.                         

Bà Đỗ Thị Thùy Dương

Phó trưởng phòng Công tác xã hội

20.                         

Ông Huỳnh Thúc Thí

Trưởng phòng Điều dưỡng

21.                         

Ông Nguyễn Duy Khánh

phòng Điều dưỡng

22.                         

Ông Phạm Nguyên Huân

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

23.                         

Bà Phạm Thị Thủy Tiên

Trưởng phòng Quản lý chất lượng

24.                         

Bà Phan Thị Bích Hạnh

Trưởng phòng Tài chính kế toán

25.                         

Bà Nguyễn Thị Thanh An

phòng Tài chính kế toán

26.

Bà Tạ Lê Ngọc Thảo

phòng Tổ chức cán bộ