69

Hãy nói ra vì sự an toàn chăm sóc y tế của bạn!

Hippocrates đã từng nói “First do no harm” – “Trước tiên là không gây hại cho người bệnh”. Thấm nhuần tư tưởng của ông, toàn thể nhân viên y tế bệnh viện Mắt quyết tâm xem sự an toàn của người bệnh là mục tiêu hàng đầu cần đạt được trong quá trình khám và điều trị của bệnh viện Mắt.

Hưởng ứng “Ngày An toàn người bệnh Thế giới” lần thứ nhất 17/9/2019, Ban An toàn người bệnh thuộc Hội đồng Chất lượng khám bệnh, chữa bệnh triển khai “Ngày An toàn người bệnh thế giới tại Bệnh viện Mắt năm 2019” với thông điệp “Hãy nói ra vì sự an toàn chăm sóc y tế của bạn”.

Bệnh viện là một môi trường nguy cơ cao, nơi các sự cố y khoa có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào từ bất kỳ dịch vụ khám chữa bệnh nào. Vì vậy, sự cố y khoa không mong muốn là điều khó tránh khỏi và trong nhiều trường hợp ngoài tầm kiểm soát.

Hiểu được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn người bệnh, trong những năm qua, Bệnh viện Mắt đã triển khai nhiều hoạt động nhằm đem lại một môi trường khám chữa bệnh an toàn – thân thiện không chỉ cho người bệnh mà còn cho cả nhân viên y tế đang công tác tại bệnh viện như:

Tổ chức ký cam kết ngày 7/10/2019 của lãnh đạo bệnh viện với các khoa, phòng về “An toàn người bệnh – Văn hoá không đỗ lỗi”;  Ban hành Quy trình tiếp nhận và xử trí sự cố y khoa tại Bệnh viện Mắt theo Thông tư 43/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 26/12/2018 về Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Tổ chức tập huấn chuyên đề “Sự cố y khoa: Cách đánh giá và xử lý” với sự tham gia của 603 nhân viên y tế bệnh viện.

Song song đó, phòng Quản lý chất lượng thực hiện nghiên cứu “Thực trạng văn hóa an toàn người bệnh tại Bệnh viện Mắt năm 2019”. Từ kết quả khảo sát 715 nhân viên y tế bệnh viện tham gia nghiên cứu, phòng Quản lý chất lượng nói riêng và  Hội đồng chất lượng khám bệnh, chữa bệnh Bệnh viện Mắt nói chung đã tham mưu cho Ban Giám đốc triển khai tới các khoa, phòng trong bệnh viện thực hiện các biện pháp cải tiến, khắc phục để ngày càng nâng tầm chất lượng bệnh viện, đem lại sự an toàn cho người bệnh và hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Cùng đồng hành với phòng Quản lý chất lượng và Ban An toàn người bệnh, phòng Điều dưỡng triển khai thực hiện chương trình giáo dục cho người bệnh “Bệnh nhân thông minh”, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt Hội đồng người bệnh nhằm tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Mắt.

 

HÃY NÓI RA VÌ SỰ AN TOÀN CHĂM SÓC Y TẾ CỦA BẠN!

HÃY NÓI RA VÌ SỰ AN TOÀN CỦA NGƯỜI BỆNH!