167

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TẠI BỆNH VIỆN MẮT NĂM 2023

Trong khuôn khổ các hoạt động triển khai Kế hoạch số 978/KH-BVM ngày 22/11/2023 của Bệnh viện Mắt về tập huấn Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Bệnh viện Mắt năm 2023.

 Vào lúc 14 giờ, ngày 30/11/2023, tại Hội trường lầu 1, Bệnh viện Mắt tổ chức hội nghị tập huấn Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023 do Đồng chí Phạm Nguyên Huân – Phó Giám đốc Bệnh viện chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Thượng uý Vũ Minh Tuấn và Thượng uý Trương Đức Phụng – cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) – Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng với hơn 100 đại biểu là thành viên Ban chấp hành Đảng ủy, Đảng viên các Chi bộ, Lãnh đạo Khoa/Phòng (Trưởng, Phó Khoa/Phòng, Điều dưỡng trưởng, Kỹ thuật viên Trưởng), Ban chấp hành Đoàn Thanh niên, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Hội cựu chiến binh Bệnh viện Mắt.

Hình 1. Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Nguyên Huân – Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt nhấn mạnh: Bảo vệ bí mật Nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, do đó, việc tổ chức Hội nghị tập huấn là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, giúp cho các cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tại Bệnh viện nắm vững và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả những biện pháp bảo vệ bí mật Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Hình 2. Đồng chí Phạm Nguyên Huân – Phó Giám đốc Bệnh viện Phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước và công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ lộ, lọt, mất bí mật Nhà nước.

Hình 3. Đồng chí Thượng uý Vũ Minh Tuấn báo cáo tập huấn tại Hội nghị

Cũng trong khuôn khổ của hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian trao đổi, chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác vệ bảo vệ bí mật nhà nước tại Bệnh viện, đồng thời được Báo cáo viên giải đáp, hướng dẫn thực hiện những quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn, an ninh mạng,…

Hình 4. Đồng chí Lê Minh Tuấn – Trưởng Khoa Dược thảo luận tại hội nghịHình 5. Đồng chí Lê Bích Châm- PhóTrưởng Phòng HCQT thảo luận tại hội nghị

Thông qua Hội nghị, toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động Bệnh viện cơ bản nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; nắm vững kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, góp phần đưa công tác này đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả./.

TỔ PHÁP CHẾ – BỆNH VIỆN MẮT