557

HƯỞNG ỨNG “NGÀY ASEAN PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT”

“CHỦ ĐỘNG PHÁT HIỆN VÀ LOẠI BỎ NGAY NƠI SINH SẢN CỦA MUỖI TRUYỀN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT”

 1. Loại bỏ các vật phế thải xung quanh nhà
 2. Hàng tuần chà rửa và thay nước mới lọ hoa
 3. Hàng tuần chà rửa và thay nước mới chậu cây thủy sinh
 4. Hàng tuần chà rửa và thay nước mới xô, thùng
 5. Chà rửa đĩa lót đáy chậu cây sau 5 đến 7 ngày
 6. Thả cá diệt lăng quăng đối với những nơi chứa nước không dùng để uống, sinh hoạt
 7. Bỏ muối vào các khu vực đọng nước mà không thể dọn dẹp
 8. Dọn dẹp mái hiên, nóc nhà, máng xối
 9. Chà rửa và thay nước mới máng nước uống vật nuôi sau 5 đến 7 ngày
 10. Đậy kín các vật chứa nước ngoài trời, không để tạo thành chỗ trũng
 11. Quấn kín vỏ xe bằng băng keo nếu để ngoài trời
 12. Xếp chồng vỏ xe lên nhau và để ở nơi có mái che
 13. Đục lỗ vỏ xe đúng cách để không đọng nước
 14. Lấp đầy cát hoặc xi măng vào các hốc cây, bẹ lá đọng nước
 15. Đổ cát vào đầy bát nhang nếu để ngoài trời
 16. Thu gom vật phế thải và bỏ vào thùng rác có nắp đậy
 17. Che kín, đổ nước đọng đối với chậu kiểng ngoài trời
 18. Đục lỗ đủ lớn cho nước chảy ra ở đáy chậu kiểng
 19. Đậy kín vật trữ nước và kiểm tra sau 5 đến 7 ngày
 20. Chà rửa vật trữ nước ngay khi phát hiện lăng quăng

7 nguyen tac diet lang quang
Cam nang SXH FA
To roi SXH tre em final