371

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trực thuộc Bệnh viện Mắt

Ngày 31/5/2021, BS.CKII. Nguyễn Trí Dũng – Phó Giám đốc – Phụ trách điều hành Bệnh viện Mắt đã ký ban hành Quyết định số 376/QĐ-BVM về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trực thuộc Bệnh viện đối với Ông Lê Trọng Thắng, Cử nhân Luật, Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Ông Lê Trọng Thắng bày tỏ niềm vinh dự được nhận nhiệm vụ mới. Trong thời gian tới, Ông Lê Trọng Thắng sẽ cố gắng hỗ trợ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trong công tác quản lý, điều hành phòng và cùng với tập thể viên chức, người lao động Phòng Tổ chức cán bộ quyết tâm nỗ lực phấn đấu, đoàn kết hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ./.