233

SHCM Điều dưỡng: “Tổng quan kính áp tròng”

        Ngày 31/3 và  06/4/2022, phòng Điều dưỡng phối hợp khoa Khúc xạ tổ chức 2 buổi tập huấn “Tổng quan về kính áp tròng”

        Đến tham dự tập huấn có 244 điều dưỡng, kỹ thuật viên. CN.KXNK. Huỳnh Lương Minh đã trình bày tổng quan về các loại kính áp tròng: Kính mềm, kính thẩm mỹ, kính áp tròng cứng thấm khí, kính ORTHO-K. CN.KXNK. Huỳnh Lương Minh cũng hướng dẫn cách chăm sóc mắt, các biến chứng và cách xử lý khi đeo kính áp tròng.

        Cuối buổi tập huấn CN.KXNK. Huỳnh Lương Minh đã giải đáp các thắc mắc của các điều dưỡng, kỹ thuật viên về sử dụng kính áp tròng.

        Một số hình ảnh buổi tập huấn: