104

Sinh hoạt chuyên môn Điều dưỡng: “Báo cáo Kết quả việc sử dụng môi trường chuyên chở Stuart Amies trong công tác lấy, bảo quản và chuyên chở mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm Nuôi cấy – Định danh – Kháng sinh đồ”

        Ngày 20/5 và  27/5/2022, phòng Điều dưỡng phối hợp khoa Xét nghiệm tổ chức 2 buổi sinh hoạt chuyên môn điều dưỡng “Báo cáo Kết quả việc sử dụng môi trường chuyên chở Stuart Amies trong công tác lấy, bảo quản và chuyên chở mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm Nuôi cấy – Định danh – Kháng sinh đồ” tại Bệnh viện Mắt

        Đến tham dự tập huấn có 230 điều dưỡng, kỹ thuật viên. Mở đầu báo cáo, CN.Nguyễn Thụy Hoàng Trang đã trình bày một số lưu ý khi lấy bệnh phẩm vi sinh: mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn chấp nhận, tiêu chuẩn từ chối nhận mẫu bệnh phẩm. Kết quả báo cáo cho thấy tỷ lệ phân lập được vi khuẩn đích có khả năng gây bệnh năm 2020, 2021 tăng so với các năm 2018, 2019, phản ánh hiệu quả của việc sử dụng môi trường chuyên chở Stuart Amies trong công tác lấy, bảo quản và chuyên chở mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm.

        Cuối buổi tập huấn CN.Nguyễn Thụy Hoàng Trang đã giải đáp các thắc mắc của các điều dưỡng, kỹ thuật viên.

        Một số hình ảnh buổi tập huấn: