194

Sinh hoạt chuyên môn điều dưỡng: Đánh giá kết quả điều trị nhược thị tại phòng khám Lé – Bệnh viện Mắt

    Ngày 12,13/7/2022, phòng Điều dưỡng phối hợp phòng khám Lé – khoa Mắt nhi tổ chức 2 buổi báo cáo “Đánh giá kết quả điều trị nhược thị tại phòng khám Lé – Bệnh viện Mắt”

    Đến tham dự tập huấn có 209 điều dưỡng, kỹ thuật viên. CNĐD. Nguyễn Minh Sơn và CNKX. Lê Nguyễn Uyên Phương báo cáo đánh giá kết quả điều trị nhược thị cho trẻ em tại bệnh viện Mắt từ năm 2016-2017.

    Cuối buổi tập huấn CNĐD. Nguyễn Minh Sơn đã giải đáp các thắc mắc của các điều dưỡng, kỹ thuật viên về việc điều trị nhược thị bằng phương pháp che mắt.

     Một số hình ảnh buổi tập huấn: