120

Sinh hoạt chuyên môn điều dưỡng “Phản ứng có hại của thuốc (ADR)”

       Ngày 19/06/2020, Phòng Điều dưỡng đã phối hợp cùng khoa Dược tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn: “Phản ứng có hại của thuốc (ADR)”.

       Đến tham dự buổi tập huấn có 154 điều dưỡng, kỹ thuật viên. DS. Tuyết Phương đã trình bày định nghĩa ADR, hướng dẫn quy trình báo cáo ADR và thực trạng báo cáo ADR tại bệnh viện.

       Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt: