298

TẬP THỂ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG – BỆNH VIỆN MẮT ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2019

TẬP THỂ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG – BỆNH VIỆN MẮT ĐƯỢC TẶNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2019

 

Trong đợt sơ kết thi đua từ 02/9/2019 đến 27/02/2020, Bệnh viện Mắt đã khen thưởng cho tập thể phòng Điều dưỡng được tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.