265

THÔNG BÁO: Bệnh viện Mắt mời báo giá cung cấp giấy in, mực in năm 2021

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai gói thầu “Cung cấp giấy in, mực in năm 2021” với danh mục hàng hóa như file đính kèm.

Các đơn vị có nhu cầu và đủ năng lực xin mời gửi bảng báo giá về bệnh viện trước 17 giờ 00 ngày 05/3/2031 tại Phòng Hành chính quản trị – Bệnh viện Mắt – 280 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng./.

92-BVM