326

Workshop Mộng Thịt Và Các Phương Pháp Điều Trị

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT CHUYÊN ĐỀ

MỘNG THỊT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

 

Nhằm củng cố và cập nhật các phương pháp phẫu thuật Mộng thịt để đưa ra một phác đồ quy chuẩn điều trị chung cho bệnh nhân, Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Worshop “Mộng thịt và các phương pháp điều trị” vào ngày 02/8/2013 tại Hội trường Lầu I – Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 110 Bác sỹ trong và ngoại bệnh viện.

Tại hội thảo, các Bác sỹ được nghe báo cáo các bài thuyết truyền trình và xem truyền hình trực tiếp các ca phẫu thuật điều trị mộng.

Các đề tài thuyết trình:

–        Tổng quan về mộng thịt

–        Phẫu thuật cắt bỏ mộng nguyên phát + ghép kết mạc rời

–        Phương pháp phẫu thuật mộng ghép kết mạc rời  bằng keo Fibrin

–        Phẫu thuật điều trị mộng tái phát + ghép kết mạc rời.

Truyền hình trực tiếp các phương pháp phẫu thuật điều trị mộng:

–        Phẫu thuật điều trị mộng nguyên phát có áp MMC

–        Phẫu thuật điều trị mộng tái phát + ghép kết mạc rời

–        Phẫu thuật điều trị mộng ghép kết mạc rời bằng kep Fibrin.


Một số hình ảnh của Workshop: