233

XÉT CHUYỂN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Y SỸ HẠNG IV SANG ĐIỀU DƯỠNG HẠNG IV ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀY 23/9/2020

Căn cứ Kế hoạch số 458/KH-BVM ngày 21 tháng 8 năm 2020 về việc xét chuyển CDNN của Bệnh viện Mắt năm 2020. Ngày 23/9/2020, Bệnh viện Mắt đã tổ chức buổi xét chuyển chức danh nghề nghiệp y sỹ hạng IV sang Điều dưỡng hạng IV với sự chứng kiến của Đại diện phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh như sau: