THÔNG BÁO KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ TỪ NGÀY 23/10/2021

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong tình hình mới, Bệnh viện Mắt...