182

ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 TẠI BỆNH VIỆN MẮT

Trong khuôn khổ các hoạt động triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của Bệnh viện Mắt.

 Ngày 19 và 20 /3/2024, Bệnh viện Mắt triển khai Kế hoạch “Đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015” do các Chuyên gia đánh giá của Công ty đánh giá chứng nhận BVQA thực hiện, ông Đinh Quốc An – làm Trưởng đoàn đánh giá.

Về phía Bệnh viện có sự tham gia của Ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc Bệnh viện, Ông Đỗ Quốc Hiệp – Phó Giám đốc Bệnh viện, Ông Phạm Nguyên Huân – Phó Giám đốc Bệnh viện cùng Đại diện Lãnh đạo các Khoa/Phòng đã xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Theo Bà Lê Bích Châm – Phó trưởng Phòng Hành chính quản trị, việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Bệnh viện đã trải qua các giai đoạn quan trọng và đánh giá chứng nhận là giai đoạn cuối cùng của quá trình này đánh dấu một bước ngoặc mới trong tiến trình cải tiến chất lượng Bệnh viện liên tục.

Hình 1: Bà Lê Bích Châm – PTP. Hành chính quản trị báo cáo tại buổi khai mạc

Ông Đinh Quốc An –Trưởng đoàn đánh giá khẳng định mục tiêu của đợt đánh giá nhằm xác nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Bệnh viện được tiếp tục duy trì và cải tiến. Đoàn đánh giá đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và công tâm trong quá trình đánh giá đối với các Khoa, Phòng.

Đoàn đánh giá chứng nhận đánh giá cao sự cam kết của Lãnh đạo Bệnh viện Mắt và Tập thể Khoa, Phòng tại Bệnh viện trong việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 phù hợp với tiêu chuẩn. Qua quá trình đánh giá, Các Đánh giá viên đã chỉ ra những điểm mạnh và một số đề xuất cải tiến, trên cơ sở đó giúp các Khoa, Phòng duy trì và cải tiến cho phù hợp với mục tiêu chất lượng của Bệnh viện. Đồng thời tiến hành lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho Bệnh viện Mắt ngay sau cuộc đánh giá.

Hình 2: Ông Đinh Quốc An –Trưởng đoàn đánh giá

Phát biểu chỉ đạo, Ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc Bệnh viện thống nhất kết quả đánh giá và kiến nghị của Đoàn đánh giá, đồng thời chỉ đạo Ban ISO lập kế hoạch triển khai, khắc phục những lưu ý và những đề xuất cải tiến của Đoàn đánh giá. Các Khoa, Phòng tiếp thu ý kiến, hoàn thiện mục tiêu chất lượng được lồng ghép vào kế hoạch chung của Bệnh viện, của Khoa, Phòng cùng với các chỉ số về Quản lý chất lượng.

Hình 3: Ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc Bệnh viện phát biểu chỉ đạo

Hình 4: Ban Giám đốc Bệnh viện chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Đánh giá