273

BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VỀ TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ TẠI PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU

         Căn cứ theo tình hình thực tế tại Bệnh viện, vào lúc 14 giờ 30, ngày 08/12/2023, tại Hội trường lầu 5, Bệnh viện Mắt tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về tình hình an ninh trật tự tại khu vực Phường Võ Thị Sáu do Bà Nguyễn Mai Anh – Phó Trưởng phòng – Phụ trách điều hành Phòng HCQT Bệnh viện chủ trì.

        Tham dự buổi nói chuyện có sự tham gia của Trung tá Trần Hải Đăng, Trưởng Công an phường (CAP) Võ Thị Sáu, quận 3 (Q3) cùng với các thành viên thuộc ban ANTT, đại diện Tổ bảo vệ, đại diện Công ty Đại Trường Hải.

Hình 1. Các thành viên tham gia buổi nói chuyện chuyên đề

       Phát biểu tại buổi nói chuyện, Bà Nguyễn Mai Anh – Phó Trưởng phòng – Phụ trách điều hành Phòng HCQT đã nhấn mạnh: Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của viên chức, người lao động về nhiệm vụ đảm bảo ANTT, thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT xây dựng Bệnh viện ngày càng văn minh hiện đại.

       Bệnh viện đã ký kết quy chế phối hợp về an ninh trật tự giữa bệnh viện và công an địa phương, chủ động tổ chức sơ kết, tổng kết về qui chế phối hợp. Xây dựng mạng lưới về an ninh trật tự trong bệnh viện có chương trình hành động cụ thể của người bệnh, nhân viên khoa phòng, đến đội bảo vệ, phòng ban trong bệnh viện và ban giám đốc bệnh viện, trong đó đội bảo vệ của bệnh viện đóng vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự bệnh viện. Hình 2. Các thành viên được chia sẻ kinh nghiệm tại buổi nói chuyện

       Trong buổi nói chuyện, Trung tá Trần Hải Đăng đã trình bày chi tiết về tình hình an ninh trật tự địa bàn Phường Võ Thị Sáu và chia sẻ một số kỹ năng xử lý khi có tình huống gây mất trật tự tại Bệnh viên cho các thành viên tham dự nắm bắt và kịp thời ứng phó với các hình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

        Cũng trong khuôn khổ buổi nói chuyện, các thành viên tham dự đã thời gian trao đổi, chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác ANTT tại Bệnh viện, đồng thời được Trung tá giải đáp, hướng dẫn thực hiện trong việc tổ chức kiểm soát chặt chẽ người ra vào Bệnh viện đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

        Thông qua buổi nói chuyện, các thành viên thuộc ban ANTT đã hoàn thiện các kỹ năng, tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại Bệnh viện, đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế trong quá trình khám chữa bệnh.

BAN ANTT – BỆNH VIỆN MẮT