354

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN MẮT NĂM 2021

Nhằm thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở và phát huy vai trò của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong việc tham gia xây dựng, phát triển Bệnh viện Mắt ngày càng lớn mạnh. Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn ngành Y tế TP.HCM về việc tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Bệnh viện năm 2021, và căn cứ Chương trình công tác năm 2021 của Bệnh viện Mắt; được sự chỉ đạo của Đảng ủy Bệnh viện, Hôm nay, Ban Giám đốc phối hợp cùng BCH Công Đoàn Bệnh viện tổ chức Hội nghị Đại biểu Cán bộ, công chức, viên chức Bệnh viện Mắt năm 2021; nhằm mục đích tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Bệnh viện Mắt năm 2020; triển khai phương hướng hoạt động và nhiệm vụ năm 2021; đồng thời tổng hợp ý kiến đóng góp, sửa đổi các quy chế hoạt động của công đoàn Bệnh viện trong năm 2021.

(Một số hình ảnh của Hội nghị Đại biểu Cán bộ, công chức, viên chức Bệnh viện Mắt năm 2021)