102

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐẤU THẦU (Đợt 1 năm 2024)

Trong khuôn khổ các hoạt động triển khai Kế hoạch số 190/KH-BVM ngày 13/03/2023 của Bệnh viện Mắt về Tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đấu thầu (Đợt 1 năm 2024).

 Vào lúc 08 giờ 00, ngày 16/03/2024, tại Hội trường lầu 1, Bệnh viện Mắt tổ chức hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bệnh viện Nhi Đồng 1, tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đấu thầu (Đợt 1 năm 2024) do Phòng hành chính quản trị – Tổ Pháp chế Bệnh viện Mắt chủ trì thực hiện.

Tham dự hội nghị có báo cáo viên là Bà Ngô Chi Linh, – hiện giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Chính sách đấu thầu, Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với hơn 80 đại biểu là thành viên các Tổ nghiệp vụ Đầu thầu: Bên mời thầu, Tổ Chuyên gia, Tổ Thẩm định, Thành viên Tổ Pháp chế; Thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ; Nhân viên Phòng VTTTB, Phòng HCQT, Khoa Dược, Phòng TCKT, Phòng CNTT, Phòng KHTH (Không là thành viên các Tổ nghiệp vụ) tham gia công tác đấu thầu, mua sắm cùng các nhân viên có quan tâm đến hoạt động đấu thầu, mua sắm tại Bệnh viện.

Hội nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu thầu tại Bệnh viện đồng thời cập nhật kiến thức, kỹ năng về công tác đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế về công tác đấu thầu, giúp công tác đấu thầu tại Bệnh viện ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Hình 1: Background

Chương trình buổi tập huấn được chia thành 2 chuyên đề chính giúp cho các cán bộ, viên chức, người lao động tại Bệnh viện nắm vững và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật.

   Chuyên đề 1: Cập nhật các quy định pháp luật về đấu thầu.

   Chuyên đề 2: Triển khai Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe truyền đạt một số nội dung cập nhật các quy định mới của Luật Luật Đấu thầu năm 2024 và các quy định mới, ứng dụng hiệu quả Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hình 2. Các thành viên nghiêm túc tham gia tập huấn tại Hội nghị.

Cũng trong khuôn khổ của buổi tập huấn, các thành viên đã dành thời gian lắng nghe các trao đổi, chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định, hướng dẫn về Luật Đấu thầu mới năm 2024.

Thông qua chương trình Tập huấn, toàn thể cán bộ viên chức, người lao động là thành viên các Tổ nghiệp vụ Đầu thầu tại Bệnh viện có điều kiện tiếp thu và kỹ năng về quy trình đấu thầu, tăng cường khả năng đánh giá và lựa chọn nhà thầu phù hợp với yêu cầu thuộc lĩnh vực y tế. Những kết quả này sẽ giúp cán bộ đang thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm tại Bệnh viện xây dựng nền tảng vững chắc để hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch, đồng thời tạo ra cơ hội cho việc cải thiện chất lượng dịch vụ y tế và tối ưu hóa nguồn lực tài chính tại Bệnh viện.

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ – TỔ PHÁP CHẾ