508

SHCM Điều dưỡng: “Tương tác thuốc và những biện pháp hạn chế bất lợi”

 

      Ngày 18/11/2020 và 26/11/2020, Phòng Điều dưỡng phối hợp cùng khoa Dược tổ chức 2 buổi tập huấn “TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP HẠN CHẾ BẤT LỢI”.

      Đến tham dự tập huấn có 231 điều dưỡng, kỹ thuật viên, thư ký y khoa. DS. Ngô Tuyết Phương đã trình bày định nghĩa tương tác thuốc, tương tác thuốc có lợi, tương tác thuốc có hại và các tương tác thuốc thường gặp tại bệnh viện. Cuối buổi sinh hoạt, DS Tuyết Phương và DS Lê Minh Tuấn đã trả lời các câu hỏi thắc mắc của các điều dưỡng.

      Một số hình ảnh buổi tập huấn: