Sinh hoạt chuyên môn điều dưỡng: “Thuốc được giới hạn chỉ định thanh toán...

Ngày 26/4 và 05/6/24, phòng Điều dưỡng phối hợp khoa Dược tổ chức 2 buổi sinh hoạt chuyên...

Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5 và Hội thi Điều...

Ngày 9/5, Bệnh viện Mắt trang trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 59 năm ngày Quốc tế...

Sinh hoạt chuyên môn Điều dưỡng: Dinh dưỡng ngày Tết

       Ngày 23/01 và 31/01/2024, phòng Điều dưỡng đã phối hợp với khoa Dinh dưỡng tổ...

TẬP HUẤN TRUYỀN THÔNG GDSK NĂM 2023: CHỦ ĐỀ “CÁCH SỬ DỤNG HIỆU QUẢ...

Với mục tiêu nâng cao năng lực, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên...

SHCM Điều dưỡng: Dẫn lưu bỏng hóa chất

      Ngày 20/9 và 27/10/2022, phòng Điều dưỡng phối hợp khoa Giác mạc tổ chức 2...

Sinh hoạt chuyên môn điều dưỡng: Đánh giá kết quả điều trị nhược thị...

    Ngày 12,13/7/2022, phòng Điều dưỡng phối hợp phòng khám Lé - khoa Mắt nhi tổ chức...

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN TRUYỀN THÔNG GDSK NĂM 2022: CHỦ ĐỀ “TRUYỀN THÔNG LÀ...

Với mục tiêu nâng cao năng lực, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên...

Tập huấn triển khai 31/2021/TT-BYT Quy định hoạt động điều dưỡng tại bệnh viện

      Ngày 7/6 và 15/6/2022, phòng Điều dưỡng Bệnh viện Mắt đã tổ chức 2 buổi...

Lễ kỷ niệm Quốc tế Điều dưỡng 12/5 – Thi Điều dưỡng giỏi Bệnh...

       Chiều ngày 12/5/2022, Bệnh viện Mắt tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Điều...

SHCM Điều dưỡng: “Tương tác thuốc và những biện pháp hạn chế bất lợi”

        Ngày 18/11/2020 và 26/11/2020, Phòng Điều dưỡng phối hợp cùng khoa Dược tổ chức 2...

Sinh hoạt chuyên môn điều dưỡng “Quy trình đo nhãn áp bằng máy Icare”

      Ngày 29/10/2020 và 12/11/2020, Phòng Điều dưỡng đã tổ chức 2 buổi tập huấn “Quy...

Thi điều dưỡng giỏi Bệnh viện Mắt năm 2020

        Ngày 24/9/2020, Phòng Điều dưỡng phối hợp cùng phòng Công tác xã hội, khoa...