207

SHCM Điều dưỡng: Dẫn lưu bỏng hóa chất

      Ngày 20/9 và 27/10/2022, phòng Điều dưỡng phối hợp khoa Giác mạc tổ chức 2 buổi sinh hoạt chuyên môn điều dưỡng “Dẫn lưu bỏng hóa chất”

      Báo cáo viên là Cử nhân Điều dưỡng Hà Thị Mỹ Dung, Điều dưỡng trưởng khoa Giác mạc. Đến tham dự sinh hoạt có 238 điều dưỡng, kỹ thuật viên các khoa phòng. Nội dung sinh hoạt bao gồm xử trí cấp cứu khi bị bỏng mắt do hóa chất, triệu chứng, nguyên nhân và các phương pháp điều trị, thực hiện kế hoạch chăm sóc và giáo dục sức khỏe cho người bệnh. Trọng tâm của buổi sinh hoạt là phần hướng dẫn kỹ thuật dẫn lưu bỏng do hóa chất.

      Cuối buổi sinh hoạt CNĐD Hà Thị Mỹ Dung đã giải đáp các thắc mắc của các điều dưỡng, kỹ thuật viên.

      Một số hình ảnh buổi tập huấn: