15

Sinh hoạt chuyên môn điều dưỡng: “Thuốc được giới hạn chỉ định thanh toán bảo hiểm y tế”

Ngày 26/4 và 05/6/24, phòng Điều dưỡng phối hợp khoa Dược tổ chức 2 buổi sinh hoạt chuyên môn điều dưỡng chuyên đề: “Thuốc được giới hạn chỉ định thanh toán bảo hiểm y tế”.

Đến tham dự tập huấn có 314 điều dưỡng, kỹ thuật viên. DS. Nguyễn Hoàn Phong đã trình bày nguyên tắc chung về thanh toán chi phí thuốc đối với người bệnh tham gia BHYT, danh mục thuốc yêu cầu điều kiện bảo quản có kiểm soát về nhiệt độ, danh mục thuốc nguy cơ cao ADR.

Cuối buổi tập DS. Nguyễn Hoàn Phong đã giải đáp các thắc mắc của các điều dưỡng, kỹ thuật viên.

Một số hình ảnh buổi tập huấn: