307

Thông báo Hội nghị Nhãn Khoa năm 2013

Năm 2013 Bệnh viện Mắt trung ương và Hội Nhãn khoa Việt Nam dự kiến tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phòng chống mù lòa năm 2012 – 2013 và Khoa học kỹ thuật Nhãn khoa, đồng thời kết hợp tổ chức Hộ nghị quốc tế chuyên đề Bệnh lý màng bồ đào dự kiến trong 3 ngày từ 24 đến hết 26 tháng 10 năm 2013 tại khách sạn Rex – 141 Nguyễn Huệ – quận 1, TP.HCM.