834

Thông báo mời báo giá thuốc – Nhà thuốc Bệnh viện Mắt

Nhà thuốc Bệnh viện Mắt kính mời các công ty, các đơn vị quan tâm tham dự báo giá “Thuốc điều trị và hỗ trợ điều trị các bệnh nhãn khoa” mua sắm cho Nhà thuốc bệnh viện năm 2023-2024 như sau:

  • Thành phần hồ sơ: theo hướng dẫn đính kèm + Phiếu thông tin hồ sơ thuốc
  • Nơi nộp hồ sơ: Khoa Dược (Lầu 5 – cổng Nguyễn Thông)
  • Thời gian gửi: Trước 16 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 3 năm 2023

Yêu cầu báo giá: 

1.Thuốc theo danh mục đính kèm.

2.Thuốc có kết quả trúng thầu tập trung cấp địa phương, cấp quốc gia; trúng thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong vòng 12 tháng.

thong bao moi bao gia quy 01.2023