580

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA SẮM THUỐC CHO NHÀ THUỐC NĂM 2024-2025

Bệnh viện Mắt kính mời các công ty, các đơn vị quan tâm tham dự báo giá theo mẫu đính kèm các mặt hàng thuốc theo hướng dẫn (quét QR-code bên dưới để nhận các thông tin chi tiết).

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 17/06/2024 đến trước 17h ngày 26/06/2024.

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ NT 2024-2025