NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA Hoàn thành sớm – hoàn thành vượt mức...

NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA Hoàn thành sớm – hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm...

TẬP HUẤN VỀ GIAO TIẾP ỨNG XỬ CHO NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Trưởng Bộ Y tế,...

Vật tư trang thiết bị

Tổ chức nhân sự gồm: 11 CNVC Trưởng phòng tiền nhiệm: Lê Minh Tuấn Nguyễn Như Quân Đỗ Quốc Hiệp 02 BS (01...

Phòng quản lý chất lượng

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Tổ chức nhân sự gồm: 05  CNVC Trưởng phòng tiền nhiệm: BS. Bùi Thị Thu...

Phòng tài chính kế toán

Tổ chức nhân sự gồm: 33 CNVC Trưởng phòng tiền nhiệm: Đoàn Thị Lựu Huỳnh Thị Nhĩ ThS. Võ Thanh Hùng Trưởng phòng:...

Phòng hành chính quản trị

Tổ chức nhân sự gồm: 35 CNVC Trưởng phòng tiền nhiệm: Hà Thị Nhạn Hà Thị Nga Phan Vi Minh 04 Chuyên viên  03...

MỜI BÁO GIÁ THỦY TINH THỂ

Download mẫu đính kem

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1. Nhu cầu tạm tuyển nhân sự: 06 nhân sự có trình độ từ Cao...

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ      I. Quá trình hình thành và phát triển của phòng:      -Phòng...