NGHIỆP VỤ XỬ LÝ ĐƠN, QUY ĐỊNH VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU...

Thực hiện kế hoạch số 44/KH-BVM ngày 21/02/2019 về việc triển khai tập huấn nghiệp vụ xử lý...

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

TỔ CHỨC NHÂN SỰ: 19 CNVC Nguyên Trưởng phòng: Nguyễn Văn Đức Nguyễn Hữu Châu Lâm Kim Phụng Bùi Thị Thu Hương Phạm...

THÔNG BÁO: Lịch khám bệnh chữa bệnh trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương...

Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Tuyên truyền phổ biến pháp luật:

KẾT QUẢ KIỂM TRA BỆNH VIỆN QUÝ I NĂM 2019

Bệnh viện Mắt thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện Mắt quý I/2019 TÓM...

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Tuyên truyền phổ biến Pháp luật: QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...

THỰC HIỆN CÔNG VĂN 6092/SYT-VP

FILE VIDEO HƯỚNG DẪN: