240

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CẬP NHẬT LUẬT ĐẤU THẦU MỚI NĂM 2024

      Trong khuôn khổ các hoạt động triển khai Kế hoạch số 1032/KH-BVM ngày 13/12/2023 của Bệnh viện Mắt về tập huấn cập nhật Luật Đấu thầu mới năm 2024.

     Vào lúc 08 giờ 00, ngày 13/12/2023, tại Hội trường lầu 1, Bệnh viện Mắt tổ chức hội nghị tập huấn cập nhật Luật Đấu thầu mới năm 2024 do Phòng hành chính quản trị – Tổ Pháp chế Bệnh viện Mắt chủ trì thực hiện.

     Tham dự hội nghị có báo cáo viên là ông Đỗ Quang Hưng – hiện giữ chức vụ quyền trưởng phòng Hợp tác Công tư – Sở Kế hoạch đầu tư Tp HCM cùng với hơn 80 đại biểu là thành viên trong Đảng uỷ, Công đoàn (TTra nhân dân); các Tổ nghiệp vụ Đầu thầu (Bên mời thầu, Tổ Chuyên gia, Tổ Thẩm định);Trưởng, Phó trưởng các Khoa/Phòng; Thành viên Tổ Pháp chế; Thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ; Nhân viên Phòng VTTTB, Phòng HCQT, Khoa Dược, Phòng TCKT, Phòng CNTT, Phòng KHTH (Không là thành viên các Tổ nghiệp vụ) tham gia công tác đấu thầu, mua sắm cùng các nhân viên có quan tâm đến hoạt động đấu thầu, mua sắm tại Bệnh viện.

Hình 1. Đại biểu tham dự Hội nghị

        Hội nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu thầu tại Bệnh viện đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về những tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu, do đó, việc tổ chức Hội nghị tập huấn là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, giúp cho các cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tại Bệnh viện nắm vững và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật.

         Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe truyền đạt một số nội dung cập nhật các quy định mới của Luật Luật Đấu thầu năm 2024 và các quy định mới, ứng dụng hiệu quả Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hình 2. Báo cáo viên ông Đỗ Quang Hưng báo cáo tập huấn tại Hội nghị

Hình 3. Các thành viên nghiêm túc tham gia tập huấn tại Hội nghị.

         Cũng trong khuôn khổ của buổi tập huấn, các thành viên đã dành thời gian trao đổi, chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định, hướng dẫn về Luật Đấu thầu mới năm 2024 tại Bệnh viện, đồng thời được Báo cáo viên giải đáp, hướng dẫn thực hiện những quy định của pháp luật liên quan đến công tác đấu thầu.

        Thông qua chương trình Tập huấn, toàn thể cán bộ viên chức, người lao động là thành viên các Tổ nghiệp vụ Đầu thầu tại Bệnh viện có điều kiện tiếp thu và kỹ năng về quy trình đấu thầu, tăng cường khả năng đánh giá và lựa chọn nhà thầu phù hợp với yêu cầu thuộc lĩnh vực y tế. Những kết quả này sẽ giúp cán bộ đang thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm tại Bệnh viện xây dựng nền tảng vững chắc để hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch, đồng thời tạo ra cơ hội cho việc cải thiện chất lượng dịch vụ y tế và tối ưu hóa nguồn lực tài chính tại Bệnh viện.

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ – TỔ PHÁP CHẾ