811

Thông báo mời báo giá thuốc – Nhà thuốc Bệnh viện Mắt

Nhà thuốc Bệnh viện Mắt kính mời các công ty, các đơn vị quan tâm tham dự báo giá “Thuốc điều trị và hỗ trợ điều trị các bệnh nhãn khoa” mua sắm cho Nhà thuốc bệnh viện năm 2022-2023 như sau:

  • Thành phần hồ sơ: theo hướng dẫn đính kèm
  • Nơi nộp hồ sơ: Khoa Dược (Lầu 5 – cổng Nguyễn Thông)
  • Thời gian gửi: Trước 16 giờ 00 phút, thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2022

Yêu cầu báo giá: Thuốc có kết quả trúng thầu tập trung cấp địa phương, cấp quốc gia; trúng thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong vòng 12 tháng.

Phiếu kiểm tra hồ sơ cung ứng thuốc

TB moi bao gia thuoc nha thuoc 2022

Ten cong ty – Bang bao gia