367

THÔNG BÁO: Về việc mời báo giá “Dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng cây cảnh, phun xịt côn trùng và diệt chuột” tại bệnh viện và các cơ sở

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai gói thầu “Cung cấp dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng cây cảnh, phun xịt côn trùng và diệt chuột”. Các đơn vị có nhu cầu và đủ năng lực xin mời gửi bảng báo giá về bệnh viện trước 17 giờ 00 ngày 05/3/2021 tại Phòng Hành chính quản trị – Bệnh viện Mắt – 280 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng./.88a-BVM-HCQT