456

Phẫu thuật khúc xạ – Cơ hội cho tương lai

SMILE

𝐏𝐡𝐚̂̃𝐮 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐒𝐌𝐈𝐋𝐄
𝐁𝐘𝐄 𝐁𝐘𝐄 𝐊𝐢́𝐧𝐡 𝐂𝐚̣̂𝐧
Từ 25/7/2022, phí phẫu thuật khúc xạ

✨Gói 𝐒𝐌𝐈𝐋𝐄 chỉ với 𝟐𝟏 triệu / Mắt, dành cho mọi thành viên “chuẩn” Hội Kính Cận chán đeo kính ❤️

✨Gói 𝐅𝐞𝐦𝐭𝐨—𝐋𝐀𝐒𝐈𝐊
Giảm 𝟑𝐎% còn 𝟏𝟒 triệu / Mắt

✨Gói 𝐋𝐚𝐬𝐞𝐫 𝐛𝐞̂̀ 𝐦𝐚̣̆𝐭 – 𝐏𝐑𝐊
Giảm còn 𝟗.𝟓 triệu / Mắt

🌹𝐓𝐡𝐢̣ 𝐋𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 ❤️

BỆNH VIỆN MẮT TP. HCM
             𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐊𝐇𝐔́𝐂 𝐗𝐀̣
𝟐𝟖𝟎 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐁𝐢𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐮̉, 𝐏.𝐕𝐓𝐒, 𝐐𝟑, 𝐓𝐏. 𝐇𝐂𝐌

𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐊𝐇𝐔́𝐂 𝐗𝐀̣ #BỆNHVIỆNMẮT

#PHẪUTHUẬTKHÚCXẠ #𝐒𝐌𝐈𝐋𝐄 #𝟐𝐦𝐦 #KHOAKHÚCXẠ #BệnhViệnMắtTPHCM #KhoaKhucXa #benhvienmat
#mổcận #𝐅𝐞𝐦𝐭𝐨𝐋𝐀𝐒𝐈𝐊