689

BẢNG GIÁ NHÀ THUỐC

Thực hiện theo thông tư 15/2011/TT-BYT

 

Áp dụng từ ngày 10/11/2017

<

 

 

STT

 

 

 

 

TÊN THUỐC –
HÀM LƯỢNG

 

 

ĐVT

 

 

HÃNG SẢN XUẤT

 

 

GIÁ BÁN

 

 

1

 

 

ACE001

 

 

Acetazolamide 250mg

 

 

viên

 

 

Pharmedic

 

 

790

 

 

2

 

 

ACE004

 

 

Acemuc 200mg

 

 

gói

 

 

Sanofi VN

 

 

1,999

 

 

3

 

 

ACI001

 

 

Acyclovir 200mg

 

 

viên

 

 

Stada VN

 

 

1,187

 

 

4

 

 

ACI002

 

 

Aciclovir 800mg

 

 

viên

 

 

Stada VN

 

 

3,959

 

 

5

 

 

ACI003

 

 

Acyclovir 400mg

 

 

viên

 

 

Stada VN

 

 

2,474

 

 

6

 

 

ACU001

 

 

Acular 0,5% 5ml

 

 

lọ

 

 

Allergan

 

 

71,951

 

 

7

 

 

ACU002

 

 

Acuvail 0.45% 0.4ml

 

 

tép

 

 

Allergan

 

 

7,917

 

 

8

 

 

ALA001

 

 

Alaxan

 

 

viên

 

 

Therapharma

 

 

1,030

 

 

9

 

 

ALE001

 

 

Alergysal 0.1% 5ml

 

 

lọ

 

 

Santen

 

 

82,132

 

 

10

 

 

ALP001

 

 

Alphachymo-choay

 

 

viên

 

 

Sanofi VN

 

 

1,756

 

 

11

 

 

ALP003

 

 

Alphagan P 0,15%

 

 

lọ

 

 

Allergan

 

 

108,501

 

 

12

 

 

ALP005

 

 

Alphachymo- BVP 8400USP

 

 

viên

 

 

BV pharma

 

 

2,089

 

 

13

 

 

AML003

 

 

Amlodipine 5mg

 

 

viên

 

 

Stada VN

 

 

764

 

 

14

 

 

AMO005

 

 

Amox 250mg

 

 

viên

 

 

Vidipha

 

 

443

 

 

15

 

 

AMO006

 

 

Amox 500mg

 

 

viên

 

 

Vidipha

 

 

711

 

 

16

 

 

AMP001

 

 

Amphotret inj. 50mg

 

 

lọ

 

 

Bharat serums & vaccines

 

 

156,136

 

 

17

 

 

AMP002

 

 

Amphot 50mg

 

 

lọ

 

 

Kxđ

 

 

156,136

 

 

18

 

 

APD002

 

 

Apdrops 0.5% 5ml

 

 

lọ

 

 

Ajanta Pharma

 

 

51,894

 

 

19

 

 

ATR001

 

 

Atropine 1%

 

 

lọ

 

 

BV Mắt

 

 

6,419

 

 

20

 

 

ATR002

 

 

Atropine 0,5%

 

 

lọ

 

 

BV Mắt

 

 

5,349

 

 

21

 

 

AUG001

 

 

Augmentin 625mg

 

 

viên

 

 

Glaxo Smith Kline

 

 

12,771

 

 

22

 

 

AUG002

 

 

Augmentin 1mg

 

 

viên

 

 

Smith Kline Beecham

 

 

19,400

 

 

23

 

 

AUG006

 

 

Augmentin 250mg

 

 

gói

 

 

Glaxo Smith Kline

 

 

11,767

 

 

24

 

 

AUM001

 

 

Aumnata 5% coll. 5mL

 

 

lọ

 

 

Reman Drug

 

 

121,274

 

 

25

 

 

AZA001

 

 

Azarga coll.5ml

 

 

lọ

 

 

Alcon

 

 

326,339

 

 

26

 

 

AZI001

 

 

Azicine 250mg

 

 

viên

 

 

Stada VN

 

 

3,959

 

 

27

 

 

AZO001

 

 

Azopt 1% coll.

 

 

lọ

 

 

Alcon

 

 

122,532

 

 

28

 

 

BAN001

 

 

Băng keo (Innotrans 1.25cm x 2.25m)

 

 

cuộn

 

 

Thai Adhesive Tapes

 

 

4,839

 

 

29

 

 

BAN005

 

 

Băng mắt trẻ em

 

 

miếng

 

 

Pharmaplast S.A.E

 

 

3,717

 

 

30

 

 

BAN006

 

 

Băng mắt tiệt trùng

 

 

Gói

 

 

Bảo Thạch

 

 

12,358

 

 

31

 

 

BCO002

 

 

B complex C

 

 

viên

 

 

Vidipha

 

 

278

 

 

32

 

 

BEL001

 

 

Belafcap

 

 

viên

 

 

Phil Inter Pharma

 

 

2,419

 

 

33

 

 

BES001

 

 

Besivance 0.6% coll

 

 

lọ

 

 

Bausch & Lomb

 

 

172,199

 

 

34

 

 

BET003

 

 

Betex

 

 

viên

 

 

The United Drug

 

 

1,464

 

 

35

 

 

BIO001

 

 

Biolamin Tab

 

 

viên

 

 

Allergan

 

 

3,409

 

 

36

 

 

BRO002

 

 

Bronuck 0,1% coll

 

 

lọ

 

 

Senju Pharmaceutical

 

 

134,400

 

 

37

 

 

CAL001

 

 

Calci D

 

 

viên

 

 

Mekophar

 

 

372

 

 

38

 

 

CAP001

 

 

Captopril 25mg

 

 

viên

 

 

Stada VN

 

 

517

 

 

39

 

 

CAT004

 

 

Cationorm 0,4ml coll

 

 

ống

 

 

Santen

 

 

8,311

 

 

40

 

 

CAT005

 

 

Cataflam 50mg

 

 

viên

 

 

Novartis

 

 

5,140

 

 

41

 

 

CEC002

 

 

Ceclor 250mg

 

 

viên

 

 

Eli Lilly Italia SPA

 

 

14,864

 

 

42

 

 

CEE002

 

 

Ceelin sp. 60ml

 

 

chai

 

 

United Lab.

 

 

32,965

 

 

43

 

 

CEF002

 

 

Cefaclor 250mg

 

 

VIÊN

 

 

Domesco

 

 

2,439

 

 

44

 

 

CEF001

 

 

Cefaclor 250mg gói

 

 

gói

 

 

Domesco

 

 

2,914

 

 

45

 

 

CEP003

 

 

Cepha 250mg gói (Meko)

 

 

gói

 

 

Mekophar

 

 

1,484

 

 

46

 

 

CEP004

 

 

Cephalexin 500mg

 

 

viên

 

 

Vidipha

 

 

981

 

 

47

 

 

CEP005

 

 

Cephalexin 250mg

 

 

viên

 

 

Vidipha

 

 

492

 

 

48

 

 

CHL002

 

 

Chlorpheniramine 4mg

 

 

viên

 

 

Vidipha

 

 

68

 

 

49

 

 

CIM001

 

 

Cimetidine 300mg

 

 

viên

 

 

3/2, Cty CPDP

 

 

362

 

 

50

 

 

CIP005

 

 

Ciprobay 500mg

 

 

viên

 

 

Bayer

 

 

14,886

 

 

51

 

 

CIP006

 

 

Ciprofloxacin (Mekociprox 500-VN) 500mg

 

 

viên

 

 

Mekophar

 

 

919

 

 

52

 

 

CLA001

 

 

Clamoxyl 250mg

 

 

gói

 

 

Glaxo Smith Kline

 

 

5,446

 

 

53

 

 

CLA003

 

 

Clarityne sp.

 

 

chai

 

 

Kxđ

 

 

52,536

 

 

54

 

 

COM002

 

 

Combigan coll. 5ml

 

 

lọ

 

 

Allergan

 

 

192,689

 

 

55

 

 

CON001

 

 

Concor 5mg

 

 

viên

 

 

Merck

 

 

4,329

 

 

56

 

 

CON003

 

 

Concor 2,5mg

 

 

viên

 

 

Merck

 

 

3,165

 

 

57

 

 

COR003

 

 

Cornere gel 10g

 

 

tube

 

 

Bausch & Lomb

 

 

54,034

 

 

58

 

 

COV002

 

 

Coversyl Plus

 

 

viên

 

 

Servier

 

 

6,954

 

 

59

 

 

COV003

 

 

Coversyl 5mg

 

 

viên

 

 

Servier

 

 

6,045

 

 

60

 

 

CRA001

 

 

Cravit 0,5% coll.

 

 

lọ

 

 

Santen

 

 

94,711

 

 

61

 

 

CHL001

 

 

Chloramphenicol . 0,4% coll

 

 

lọ

 

 

Vidipha

 

 

2,493

 

 

62

 

 

CRA002

 

 

Cravit 1,5%

 

 

lọ

 

 

Santen

 

 

121,799

 

 

63

 

 

CRO001

 

 

Cromal 2% coll.

 

 

lọ

 

 

Cipla

 

 

48,149

 

 

64

 

 

DAI003

 

 

Daiclo

 

 

viên

 

 

Phil Inter Pharma

 

 

3,959

 

 

65

 

 

DEX001

 

 

Dexacol coll.

 

 

lọ

 

 

3/2, Cty CPDP

 

 

2,771

 

 

66

 

 

DIC005

 

 

Diclofenac 50mg ( Mek)

 

 

viên

 

 

Mekophar

 

 

195

 

 

67

 

 

DIQ001

 

 

Diquas ophthalmic solution 3% 5ml

 

 

lọ

 

 

Santen

 

 

136,158

 

 

68

 

 

DOX002

 

 

Doxycycline 100mg

 

 

viên

 

 

Vidipha

 

 

383

 

 

69

 

 

DUO001

 

 

DuoTrav coll. 2,5mL

 

 

lọ

 

 

Alcon

 

 

335,999

 

 

70

 

 

EFF001

 

 

Efferalgan 500mg

 

 

viên

 

 

Upsa

 

 

2,964

 

 

71

 

 

EFF004

 

 

Efferalgan 80mg gói

 

 

gói

 

 

Upsa

 

 

2,285

 

 

72

 

 

EFO001

 

 

Efodyl ( Cefuroxim ) 500mg

 

 

viên

 

 

Merap group

 

 

14,337

 

 

73

 

 

EFT001

 

 

Efticol 0,9% coll. (tím)

 

 

lọ

 

 

3/2, Cty CPDP

 

 

1,374

 

 

74

 

 

END002

 

 

Endura coll ( Hộp/30 tép)

 

 

tép

 

 

Allergan

 

 

5,187

 

 

75

 

 

EPO001

 

 

Eporon 0.1% coll.

 

 

lọ

 

 

Samchundang Pharm.

 

 

26,749

 

 

76

 

 

ERY002

 

 

Ery 250mg (VN)

 

 

viên

 

 

Vidipha

 

 

844

 

 

77

 

 

ERY001

 

 

Ery 500mg (VN)

 

 

viên

 

 

Vidipha

 

 

1,561

 

 

78

 

 

ERY003

 

 

Ery 250mg gói (Meko)

 

 

gói

 

 

Mekophar

 

 

1,347

 

 

79

 

 

EYA001

 

 

Eyaren coll.

 

 

lọ

 

 

Samil Pharm.

 

 

37,449

 

 

80

 

 

ENE002

 

 

Enervon (vĩ)

 

 

viên

 

 

United Lab.

 

 

2,186

 

 

81

 

 

EYA002

 

 

Eyal-Q coll. 5ml

 

 

lọ

 

 

Samil Pharm.

 

 

47,301

 

 

82

 

 

EYE002

 

 

Eyecool coll. 15ml

 

 

lọ

 

 

Samchundang Pharm.

 

 

33,383

 

 

83

 

 

EYE003

 

 

EyeBi

 

 

viên

 

 

Phil Inter Pharma

 

 

3,739

 

 

84

 

 

EYF002

 

 

Eyflox ophthalmic Ointment 0,3% 3,5g

 

 

tube

 

 

Samil Pharm.

 

 

53,499

 

 

85

 

 

EYL001

 

 

Eylevox 0,5% coll. 5ml

 

 

lọ

 

 

Samil Pharm.

 

 

40,659

 

 

86

 

 

EYR003

 

 

Eyrus Ophthalmic Ointment 3.5g.pde

 

 

tube

 

 

Samil Pharm.

 

 

46,544

 

 

87

 

 

EYT001

 

 

Eytanac coll. 5ml

 

 

lọ

 

 

Samil Pharm.

 

 

46,009

 

 

88

 

 

FEX001

 

 

Fexet ( Fexofenadine) 180 mg

 

 

viên

 

 

Getz pharma ( PVT) Limited

 

 

4,399

 

 

89

 

 

FLA001

 

 

Flarex 0,1% coll.

 

 

lọ

 

 

Alcon

 

 

38,839

 

 

90

 

 

FLU002

 

 

Flumetholone 0,1% coll.

 

 

lọ

 

 

Santen

 

 

32,177

 

 

91

 

 

FLU003

 

 

Flumetholone 0,02% coll.

 

 

lọ

 

 

Santen

 

 

28,784

 

 

92

 

 

FML001

 

 

FML 0,1%

 

 

lọ

 

 

Allergan

 

 

29,852

 

 

93

 

 

FRA001

 

 

Frakidex coll. 5ml

 

 

lọ

 

 

Chauvin – B & Lomb

 

 

37,984

 

 

94

 

 

GAN001

 

 

Ganfort coll. 3ml

 

 

lọ

 

 

Allergan

 

 

268,789

 

 

95

 

 

GEF001

 

 

Gefbin 10mg

 

 

viên

 

 

Medisun

 

 

5,389

 

 

96

 

 

GIL001

 

 

Giloba 40mg (Mega)

 

 

viên

 

 

Mega

 

 

3,849

 

 

97

 

 

GIN002

 

 

Ginkokup (Korea United Pharm)

 

 

viên

 

 

Korea United Pharm

 

 

5,279

 

 

98

 

 

GIN005

 

 

Ginamin 40mg

 

 

viên

 

 

Yuyu Pharma.Inc

 

 

3,079

 

 

99

 

 

GON002

 

 

Gòn chùi

 

 

miếng

 

 

MTS

 

 

2,887

 

 

100

 

 

HAM001

 

 

Hameron 0,1% coll. 5ml

 

 

lọ

 

 

Samchundang Pharm.

 

 

32,635

 

 

101

 

 

HER003

 

 

Herpacy Ophthalmic Ointment 0,3% 3,5g pde ( Acycloir)

 

 

tube

 

 

Samil Pharm.

 

 

84,529

 

 

102

 

 

IND001

 

 

Indocollyre 0,1% coll.

 

 

lọ

 

 

Chauvin – B & Lomb

 

 

70,619

 

 

103

 

 

IOD001

 

 

Iodum eye drops 10ml

 

 

lọ

 

 

Samchundang Pharm.

 

 

29,104

 

 

104

 

 

IZC001

 

 

Izcitol

 

 

viên

 

 

US Pharma USA

 

 

4,388

 

 

105

 

 

KAL001

 

 

Kaleorid LP 600mg

 

 

viên

 

 

Leo

 

 

2,309

 

 

106

 

 

KAL002

 

 

kaldyum 600mg

 

 

viên

 

 

Egis

 

 

1,979

 

 

107

 

 

KAR001

 

 

Kary Uni coll. 5ml

 

 

lọ

 

 

Santen

 

 

24,654

 

 

108

 

 

LAC003

 

 

Lacoma 0,005% coll. 2,5ml

 

 

lọ

 

 

Ajanta Pharma

 

 

136,499

 

 

109

 

 

LAC005

 

 

Lacrifresh moisture unidose 0,1%

 

 

tép

 

 

Avizor

 

 

9,795

 

 

110

 

 

LIP001

 

 

Liposic eye gel

 

 

tube

 

 

Bausch & Lomb

 

 

59,919

 

 

111

 

 

LOG001

 

 

Logpatat

 

 

viên

 

 

Phil Inter Pharma

 

 

3,740

 

 

112

 

 

LOR001

 

 

Lorastad 10mg

 

 

viên

 

 

Stada VN

 

 

827

 

 

113

 

 

LOR002

 

 

Lorastad sp. 60ml

 

 

chai

 

 

Stada VN

 

 

10,697

 

 

114

 

 

LOT002

 

 

Lotemax coll 0.5%

 

 

lọ

 

 

Bausch & Lomb

 

 

230,473

 

 

115

 

 

LUM001

 

 

Lumigan 0,03% coll.

 

 

lọ

 

 

Allergan

 

 

264,682

 

 

116

 

 

LUM002

 

 

Lumigan 0,01% coll

 

 

lọ

 

 

Allergan

 

 

264,682

 

 

117

 

 

LUX001

 

 

Luxanthin-E

 

 

viên

 

 

Hataphar (Hà Tây)

 

 

2,348

 

 

118

 

 

MAG001

 

 

Magne B6

 

 

viên

 

 

Sanofi VN

 

 

1,258

 

 

119

 

 

MAX001

 

 

Maxitrol coll. 5ml

 

 

lọ

 

 

Alcon

 

 

42,692

 

 

120

 

 

MAX002

 

 

Maxitrol pde. 3,5g

 

 

tube

 

 

Alcon

 

 

52,962

 

 

121

 

 

MED001

 

 

Medrol 16mg

 

 

viên

 

 

Pharmacia

 

 

4,039

 

 

122

 

 

MED002

 

 

Medrol 4mg

 

 

viên

 

 

Pharmacia

 

 

1,130

 

 

123

 

 

MEK001

 

 

Mekocefaclor 125mg gói

 

 

gói

 

 

Mekophar

 

 

1,979

 

 

124

 

 

MES001

 

 

Mestinon 60 mg

 

 

viên

 

 

Unimed Pharma.

 

 

4,839

 

 

125

 

 

MOT001

 

 

Motarute eye drops 5ml

 

 

lọ

 

 

Daewoo pharm

 

 

49,220

 

 

126

 

 

MYD001

 

 

Mydriacyl 1% coll.

 

 

lọ

 

 

Alcon

 

 

45,056

 

 

127

 

 

MYD002

 

 

Mydrin P 0,5% coll.

 

 

lọ

 

 

Santen

 

 

49,433

 

 

128

 

 

NAT001

 

 

Natri clorid 0,9% coll.

 

 

lọ

 

 

Pharmedic

 

 

2,956

 

 

129

 

 

NAT003

 

 

Natacyn (Alcon) 5% coll.

 

 

lọ

 

 

Alcon

 

 

956,548

 

 

130

 

 

NEO001

 

 

Neocin coll.

 

 

lọ

 

 

Pharmedic

 

 

3,238

 

 

131

 

 

NEO002

 

 

Neodex coll.

 

 

lọ

 

 

Pharmedic

 

 

3,742

 

 

132

 

 

NEU002

 

 

Neurocard Plus

 

 

viên

 

 

Sphere Health Care PTY Ltd

 

 

6,420

 

 

133

 

 

NEV001

 

 

Nevanac 0.1%

 

 

lọ

 

 

Alcon

 

 

160,648

 

 

134

 

 

NOO001

 

 

Nootropyl 800mg

 

 

viên

 

 

UCB

 

 

3,869

 

 

135

 

 

NUT001

 

 

Nutroplex sp. 60ml

 

 

chai

 

 

United Lab.

 

 

25,474

 

 

136

 

 

OCU003

 

 

Ocuvite

 

 

viên

 

 

Bausch & Lomb

 

 

3,629

 

 

137

 

 

OFL001

 

 

Oflovid 0,3% coll. 5mL

 

 

lọ

 

 

Santen

 

 

59,782

 

 

138

 

 

OFL002

 

 

Oflovid pde. 3,5g

 

 

tube

 

 

Santen

 

 

79,746

 

 

139

 

 

OFL005

 

 

Ofloxacin 200mg

 

 

viên

 

 

Vidipha

 

 

555

 

 

140

 

 

OLO001

 

 

Olopat od 0.2% coll.

 

 

lọ

 

 

Ajanta Pharma

 

 

96,299

 

 

141

 

 

OLO002

 

 

Olotedin eye drops coll 5ml 1,11mg/ml

 

 

lọ

 

 

Samchundang Pharm.

 

 

44,939

 

 

142

 

 

OME005

 

 

Kagasdine(Omeprazol ) 20

 

 

viên

 

 

Khánh Hòa

 

 

197

 

 

143

 

 

OPT002

 

 

Optive coll. 15ml

 

 

lọ

 

 

Allergan

 

 

88,648

 

 

144

 

 

OPT003

 

 

Optive UD 5mg/ml (tép) coll

 

 

tép

 

 

Allergan

 

 

6,633

 

 

145

 

 

PAM001

 

 

Pamyltin 10mg

 

 

viên

 

 

Medisun

 

 

5,059

 

 

146

 

 

PAN001

 

 

Panadol 500mg

 

 

viên

 

 

Sanofi VN

 

 

928

 

 

147

 

 

PAN002

 

 

Panactol 325mg

 

 

viên

 

 

Khánh Hòa

 

 

96

 

 

148

 

 

PAR003

 

 

Paracetamol 500mg

 

 

viên

 

 

Vidipha

 

 

164

 

 

149

 

 

PAT001

 

 

Pataday 0,2% coll.

 

 

lọ

 

 

Alcon

 

 

137,549

 

 

150

 

 

PHI001

 

 

Phileo 0,5% coll. 5ml

 

 

lọ

 

 

Samchundang Pharm.

 

 

38,305

 

 

151

 

 

PHI002

 

 

Philute 20mg

 

 

viên

 

 

Phil Inter Pharma

 

 

3,244

 

 

152

 

 

PHI003

 

 

Philatonic

 

 

viên

 

 

Phil Inter Pharma

 

 

2,585

 

 

153

 

 

PMS001

 

 

pms-SuperMaxGo

 

 

viên

 

 

Imexpharm

 

 

9,415

 

 

154

 

 

PRE003

 

 

Prednisone 5mg (Vidipha)

 

 

viên

 

 

Vidipha

 

 

274

 

 

155

 

 

REF002

 

 

Refresh Tears 15ml

 

 

lọ

 

 

Allergan

 

 

68,588

 

 

156

 

 

REF003

 

 

Refresh Liquigel 15ml

 

 

lọ

 

 

Allergan

 

 

84,037

 

 

157

 

 

REG001

 

 

Regatonic

 

 

viên

 

 

Phil Inter Pharma

 

 

5,444

 

 

158

 

 

REL001

 

 

Relestat 0.5 mg/ml coll.

 

 

lọ

 

 

Allergan

 

 

80,070

 

 

159

 

 

RES001

 

 

Restasis 0,05% coll. 0,4mL

 

 

tube

 

 

Allergan

 

 

19,159

 

 

160

 

 

RUP001

 

 

Rupafin 10mg

 

 

viên

 

 

Hyphens

 

 

6,419

 

 

161

 

 

RUT001

 

 

Rutin C (Meko)

 

 

viên

 

 

Mekophar

 

 

234

 

 

162

 

 

SAN001

 

 

Sanlein 0,1% coll. 5ml

 

 

lọ

 

 

Santen

 

 

66,508

 

 

163

 

 

SAN002

 

 

Sancoba 5mL coll.

 

 

lọ

 

 

Santen

 

 

50,692

 

 

164

 

 

SAN004

 

 

Sanlein 0,3% coll 5ml

 

 

lọ

 

 

Santen

 

 

132,299

 

 

165

 

 

SAN005

 

 

Sante Lutax 15

 

 

viên

 

 

Food Plant of Fujicapsule Co.Ltd

 

 

4,671

 

 

166

 

 

SAN006

 

 

Sanlein Mini 0.1 % 0.4 ml

 

 

tép

 

 

Santen

 

 

4,270

 

 

167

 

 

SPO001

 

 

Sporal 100mg

 

 

viên

 

 

Janssen Cilag

 

 

20,303

 

 

168

 

 

STE001

 

 

Sterimar

 

 

chai

 

 

Kxđ

 

 

74,899

 

 

169

 

 

SYN001

 

 

Synervit

 

 

viên

 

 

3/2, Cty CPDP

 

 

579

 

 

170

 

 

SYS001

 

 

Systane coll. 15ml

 

 

lọ

 

 

Alcon

 

 

79,926

 

 

171

 

 

SYS002

 

 

Systane Ultra drop 5ml

 

 

lọ

 

 

Alcon

 

 

64,305

 

 

172

 

 

SYS003

 

 

Systane Ultra UD (H/24 tép x 0.5ml)

 

 

tép

 

 

Alcon

 

 

6,196

 

 

173

 

 

TAF001

 

 

Taflotan 0,0015% 2,5ml

 

 

lọ

 

 

Santen

 

 

257,037

 

 

174

 

 

TAF002

 

 

Taflotan S solution 0,0015% 0,3ml (H/30 tép)

 

 

tép

 

 

Santen

 

 

16,425

 

 

175

 

 

TAM003

 

 

Tam thất nang mềm

 

 

hộp

 

 

OPC

 

 

132,299

 

 

176

 

 

TAN001

 

 

Tanakan

 

 

viên

 

 

Beaufour Ipsen

 

 

4,157

 

 

177

 

 

TAU002

 

 

Taurifam coll 10ml

 

 

lọ

 

 

Farmak JSC

 

 

80,249

 

 

178

 

 

TEA001

 

 

Tears natural II coll. 15ml

 

 

lọ

 

 

Alcon

 

 

40,658

 

 

179

 

 

TEA002

 

 

Tearbalance 0.1% coll.

 

 

lọ

 

 

Senju Pharmaceutical

 

 

65,837

 

 

180

 

 

TET001

 

 

Tetra pde. 1%

 

 

tube

 

 

Vidipha

 

 

5,884

 

 

181

 

 

TET003

 

 

Tetracaine 0,5% coll.

 

 

lọ

 

 

3/2, Cty CPDP

 

 

15,728

 

 

182

 

 

TIM003

 

 

Timolol maleat 0.5%

 

 

lọ

 

 

Alcon

 

 

45,152

 

 

183

 

 

TIP001

 

 

Tiprost Eye drops 2.5ml 0.125

 

 

lọ

 

 

Hanil Pharm.

 

 

178,499

 

 

184

 

 

TOB001

 

 

Tobradex coll.

 

 

lọ

 

 

Alcon

 

 

48,041

 

 

185

 

 

TOB002

 

 

Tobrex 0,3% coll. 5mL

 

 

lọ

 

 

Alcon

 

 

42,798

 

 

186

 

 

TOB003

 

 

Tobrex pde. 3,5g

 

 

tube

 

 

Alcon

 

 

52,962

 

 

187

 

 

TOB004

 

 

Tobradex pde. 3,5g

 

 

tube

 

 

Alcon

 

 

53,257

 

 

188

 

 

TOP001

 

 

Topbrain

 

 

viên

 

 

BV pharma

 

 

3,299

 

 

189

 

 

TRA001

 

 

Travatan 0,004% coll. 2,5ml

 

 

lọ

 

 

Alcon

 

 

245,608

 

 

190

 

 

TRI001

 

 

Trivita B

 

 

viên

 

 

Pharmedic

 

 

555

 

 

191

 

 

UPS001

 

 

Upsa C 1g

 

 

viên

 

 

Upsa

 

 

3,666

 

 

192

 

 

VAS002

 

 

Vastarel MR 35mg

 

 

viên

 

 

Servier

 

 

2,975

 

 

193

 

 

VIG001

 

 

Vigamox 0,5% coll.

 

 

lọ

 

 

Alcon

 

 

96,298

 

 

194

 

 

VIG002

 

 

Vigadexa coll. 5 ml

 

 

lọ

 

 

Alcon

 

 

110,773

 

 

195

 

 

VIR001

 

 

Virupos 30mg/g pde. 4.5g

 

 

tube

 

 

Ursapharm

 

 

124,739

 

 

196

 

 

VIS022

 

 

Vismed 0,18% coll

 

 

tép

 

 

Holopack

 

 

10,912

 

 

197

 

 

VIT004

 

 

Vit. AD (OPC)

 

 

viên

 

 

OPC

 

 

407

 

 

198

 

 

VIT005

 

 

Vit. C 500mg

 

 

viên

 

 

Vidipha

 

 

205

 

 

199

 

 

VIT006

 

 

Vit. E 400 UI

 

 

viên

 

 

Ampharco

 

 

748

 

 

200

 

 

VIT013

 

 

Agirenyl ( Vitamin A) 5.000IU

 

 

viên

 

 

Agimexpharm

 

 

264

 

 

201

 

 

VOL003

 

 

Volexin 500

 

 

viên

 

 

Boston

 

 

17,120

 

 

202

 

 

ZIN001

 

 

Zinnat 250mg

 

 

viên

 

 

Glaxo Smith Kline

 

 

14,087

 

 

203

 

 

ZIN002

 

 

Zinnat 500mg

 

 

viên

 

 

Glaxo Smith Kline

 

 

26,310