PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập từ năm 1978 cùng với sự thành lập và phát triển của Bệnh viện Mắt trước là Bệnh viện Điện Biên Phủ sau đó được đổi tên thành Trung tâm Mắt và được chính thức đổi tên thành Bệnh viện Mắt từ năm 2002.  Cơ cấu bộ máy tổ chức: gồm 07 người, trong đó gồm có 01 Trưởng phòng và 06 chuyên viên. Trình độ: 07 đại học.

 

            – Chức năng, nhiệm vụ:

   Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động. Tổ chức phát động, sơ kết và tổng kết các phong trào thi đua trong toàn Bệnh viện.Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, đánh giá cán bộ, viên chức và người lao động. Thực hiện các công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các công tác tổ chức khác.

  • Qua 40 năm xây dựng và phát triển, phòng Tổ chức cán bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, triển khai, áp dụng và thực hiện tốt các chế độ chính sách theo đúng quy định cho công chức, viên chức và người lao động tại Bệnh viện. Luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế và quy định của Ngành.
  • Tập thể phòng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết và đam mê với công việc. Phương châm làm việc là: “hết việc chứ không hết giờ”; slogan là: “ Trách nhiệm, uy tín, thân thiện”. Giữ gìn đoàn kết nội bộ tốt, vệ sinh khoa phòng và ngoại cảnh sạch đẹp.
  • Nhiều năm liền được công nhận tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc.
  • Bằng khen của UBND vì đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2014, 2016.
  • Giấy khen của Sở Y tế năm 2013 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cán bộ của ngành y tế.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NĂM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NĂM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ XÂY DỰNG NẾP SỐNG...

NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA Hoàn thành sớm – hoàn thành vượt mức...

NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA Hoàn thành sớm – hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm...

BỆNH VIỆN MẮT KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN XUẤT SẮC TRONG...

Trong đợt sơ kết thi đua từ 27/2 đến 30/4, 01/5 và 19/5/2020, Bệnh viện Mắt đã có...

BỆNH VIỆN MẮT KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN XUẤT SẮC TRONG...

      Trong đợt sơ kết thi đua từ 02/9/2019 đến 27/02/2020, Bệnh viện Mắt đã có...

THÔNG BÁO DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT CHUYỂN CDNN NĂM...

Căn cứ Kế hoạch số 458/KH-BVM ngày 21 tháng 8 năm 2020 về việc xét chuyển CDNN của...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Bệnh viện Mắt thông báo tuyển dụng nhân sự như sau: Vị trí cần tuyển dụng: 01...

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện...

Ngày 17 tháng 08 năm 2020, tại buổi họp cán bộ chủ chốt, Ông Nguyễn Minh Khải- Giám...

THÔNG BÁO: V/v triển khai Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính Phủ

THÔNG BÁO V/v triển khai Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính Phủ Căn cứ Nghị quyết số...

Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng...

Thực hiện Kế hoạch số 5318/KH-SYT ngày 27/9/2019 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về...