PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập từ năm 1978 cùng với sự thành lập và phát triển của Bệnh viện Mắt trước là Bệnh viện Điện Biên Phủ sau đó được đổi tên thành Trung tâm Mắt và được chính thức đổi tên thành Bệnh viện Mắt từ năm 2002.  Cơ cấu bộ máy tổ chức: gồm 07 người, trong đó gồm có 01 Trưởng phòng và 06 chuyên viên. Trình độ: 07 đại học.

 

            – Chức năng, nhiệm vụ:

   Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động. Tổ chức phát động, sơ kết và tổng kết các phong trào thi đua trong toàn Bệnh viện.Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, đánh giá cán bộ, viên chức và người lao động. Thực hiện các công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các công tác tổ chức khác.

  • Qua 40 năm xây dựng và phát triển, phòng Tổ chức cán bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, triển khai, áp dụng và thực hiện tốt các chế độ chính sách theo đúng quy định cho công chức, viên chức và người lao động tại Bệnh viện. Luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế và quy định của Ngành.
  • Tập thể phòng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết và đam mê với công việc. Phương châm làm việc là: “hết việc chứ không hết giờ”; slogan là: “ Trách nhiệm, uy tín, thân thiện”. Giữ gìn đoàn kết nội bộ tốt, vệ sinh khoa phòng và ngoại cảnh sạch đẹp.
  • Nhiều năm liền được công nhận tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc.
  • Bằng khen của UBND vì đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2014, 2016.
  • Giấy khen của Sở Y tế năm 2013 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cán bộ của ngành y tế.

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN THUỘC BỆNH VIỆN MẮT ĐƯỢC TẶNG BẰNG...

DANH SÁCH 09 tập thể và 26 cá nhân thuộc Bệnh viện Mắt được tặng bằng khen của UBND...

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI...

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM 2019       STT Họ và...

DANH SÁCH Được tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” ...

DANH SÁCH Được tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” (Ban hành kèm theo Quyết định số 701/QĐ-BYT...

BỆNH VIỆN MẮT KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT ĐỐI VỚI TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH...

BỆNH VIỆN MẮT KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT ĐỐI VỚI TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG...

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại...

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ XI,...

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua yêu nước của ngành Y...

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế thành phố năm 2020 tại...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NĂM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NĂM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ XÂY DỰNG NẾP SỐNG...

NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA Hoàn thành sớm – hoàn thành vượt mức...

NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA Hoàn thành sớm – hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm...

BỆNH VIỆN MẮT KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN XUẤT SẮC TRONG...

Trong đợt sơ kết thi đua từ 27/2 đến 30/4, 01/5 và 19/5/2020, Bệnh viện Mắt đã có...

BỆNH VIỆN MẮT KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN XUẤT SẮC TRONG...

      Trong đợt sơ kết thi đua từ 02/9/2019 đến 27/02/2020, Bệnh viện Mắt đã có...

THÔNG BÁO DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT CHUYỂN CDNN NĂM...

Căn cứ Kế hoạch số 458/KH-BVM ngày 21 tháng 8 năm 2020 về việc xét chuyển CDNN của...