86

TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI BỆNH VIỆN MẮT NĂM 2020

Thực hiện kế hoạch số 42/KH-BVM ngày 20 tháng 1 năm 2020,  ngày 5, 6 tháng 3 năm 2020, Bệnh viện Mắt hân hạnh được đón tiếp đồng chí Trần Đình Trữ – Phó Chánh Thanh tra Thành phố tới tập huấn chuyên đề “Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo” tại bệnh viện.

Trong 02 ngày 5 và 6 tháng 3 năm 2020, đại diện Văn phòng Thanh tra Thành phố, ông Trần Đình Trữ đã tới tập huấn và cung cấp các kiến thức bổ ích về công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quy định về tiếp công dân cho 640 nhân viên y tế của bệnh viện.

Buổi tập huấn đã cung cấp những thông tin cần thiết về khiếu nại, tố cáo, thời hạn xử lý của đơn thư khiếu nại, tố cáo, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, quyền và nghĩa vụ của người tố cáo…