323

BỆNH VIỆN MẮT KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT ĐỐI VỚI TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA GÂY RA (COVID-19).

BỆNH VIỆN MẮT KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT ĐỐI VỚI TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA GÂY RA (COVID-19).

 

Bệnh viện Mắt khen thưởng đột xuất cho 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19) như sau:

  1. Khoa Khám mắt
  2. Phòng Công tác xã hội
  3. Tổ Bảo vệ trực thuộc phòng Hành chính quản trị.