242

DANH SÁCH Được tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” (Ban hành kèm theo Quyết định số 701/QĐ-BYT ngày 09/01/2020)

DANH SÁCH

Được tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 701/QĐ-BYT ngày 09/01/2020)

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

KHOA, PHÒNG

1.      

Bà Võ Quang Hồng Điểm

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

2.      

Bà Lê Thị Vĩnh Hảo

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

3.      

Bà Trần Thị Thu Vân

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

4.      

Bà Trần Minh Trang

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

5.      

Bà Trần Thị Thu Hoa

Khoa Dịch kính Võng mạc

6.      

Bà Phan Thị Hà

Khoa Dịch kính Võng mạc

7.      

Bà Nguyễn Thị Hồng Phụng

Khoa Dịch kính Võng mạc

8.      

Bà Huỳnh Tú Sương

Khoa Dịch kính Võng mạc

9.      

Bà Trần Thị Ngọc Nga

Khoa Dịch kính Võng mạc

10.                         

Bà Phạm Thị Hoài Thu

Khoa Dinh dưỡng, Tiết chế

11.                         

Bà Lê Thị Khánh Châu

Phó trưởng khoa Dược

12.                         

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Khoa Dược

13.                         

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

ĐDT khoa Glaucoma

14.                         

Bà Lương Thị Tuyết Nhung

Khoa Glaucoma

15.                         

Bà Từ Bích Liên

Khoa Glaucoma

16.                         

Bà Nguyễn Thị Phước Hậu

Khoa Glaucoma

17.                         

Bà Trương Thu Lệ Hà

Khoa Glaucoma

18.                         

Bà Lê Thanh Ngọc

Phó trưởng khoa Giác mạc

19.                         

Bà Nguyễn Thị Minh Thảo

Khoa Giác mạc

20.                         

Bà Cao Thị Bích Nhạn

Khoa Giác mạc

21.                         

Bà Đoàn Thị Thu Hằng

Khoa Giác mạc

22.                         

Bà Lê Thị Thu Hiền

Khoa Giác mạc

23.                         

Bà Nguyễn Thị Ngọc Vy

Khoa Giác mạc

24.                         

Bà Dương Nguyễn Minh Khai

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

25.                         

Bà Thư Viết Đính

Khoa Khám mắt

26.                         

Bà Đào Thị Thanh Thúy

Khoa Khám mắt

27.                         

Bà Lý Thị Mai Hương

Khoa Khám mắt

28.                         

Bà Trương Ngọc Phương Thu

Khoa Khám mắt

29.                         

Bà Phạm Thị Thu Lan

Khoa Khám mắt

30.                         

Bà Dương Thị Mỹ Trinh

Khoa Khám mắt

31.                         

Bà Trần Việt Hồng

Khoa Khám mắt

32.                         

Bà Trương Thị Kim Thi

Khoa Khám mắt

33.                         

Bà Trương Vũ Chung Thư

Khoa Khám mắt

34.                         

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

Khoa Khám mắt

35.                         

Bà Trương Thị Huỳnh Trâm

Khoa Khám mắt

36.                         

Bà Ngô Lan Anh

Khoa Khám mắt

37.                         

Bà Mai Nguyễn Hồng Hạnh

Khoa Khám mắt

38.                         

Bà Đỗ Thị Thùy Trang

Khoa Khám mắt

39.                         

Bà Bùi Ngô Thanh Hiền

Khoa Khám mắt

40.                         

Bà Trần Thị Hoàng Giang

Khoa Khám mắt

41.                         

Bà Hoàng Thị Như Hoa

Khoa Khám mắt

42.                         

Bà Bùi Thị Mỹ Linh

Khoa Khám mắt

43.                         

Ông Lê Văn Hàng

Phòng Điều dưỡng

44.                         

Bà Nguyễn Thị Mộng Triệu

ĐDT khoa Khúc xạ

45.                         

Bà Phan Thị Nghiêm

Khoa Khúc xạ

46.                         

Bà Nguyễn Khoa Thị Thanh Trang

Khoa Khúc xạ

47.                         

Bà Phạm Thị Bích Trâm

Khoa Khúc xạ

48.                         

Bà Phạm Thị Xuân

Khoa Khúc xạ

49.                         

Bà Lê Ngọc Tâm

Khoa Khúc xạ

50.                         

Bà Nguyễn Tuấn Kim Uyên

Khoa Khúc xạ

51.                         

Bà Lê Thanh Trúc

Khoa Khúc xạ

52.                         

Bà Lê Thị Kim Chi

Khoa Khúc xạ

53.                         

Bà Nguyễn Thanh Loan

Khoa Khúc xạ

54.                         

Bà Nguyễn Thị Bích Trâm

Khoa Khúc xạ

55.                         

Bà Nguyễn Thị Trang Thơ

Khoa Khúc xạ

56.                         

Bà Võ Thị Hương Lan

Khoa Mắt Nhi

57.                         

Bà Ngô Thị Hoa Trinh

Khoa Mắt Nhi

58.                         

Bà Lê Thanh Hòa

Khoa Mắt Nhi

59.                         

Bà Đinh Hữu Vân Quỳnh

Khoa Mắt Nhi

60.                         

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Khoa Mắt Nhi

61.                         

Bà Phạm Thị Thanh Hằng

Khoa Mắt Nhi

62.                         

Bà Trần Thị Minh Nguyệt

Khoa Mắt Nhi

63.                         

Bà Phan Thị Ngọc

Khoa Mắt Nhi

64.                         

Bà Phạm Thị Kim Diễm

Khoa Mắt Nhi

65.                         

Bà Nguyễn Hữu Thúy Ái

Khoa Mắt Nhi

66.                         

Bà Huỳnh Thị Tuyết Lan

Khoa Gây mê hồi sức

67.                         

Ông Đặng Trần Vũ Hân

Khoa Gây mê hồi sức

68.                         

Ông Nguyễn Văn Quí

Khoa Gây mê hồi sức

69.                         

Bà Đỗ Trần Ngọc Thạch

Khoa Gây mê hồi sức

70.                         

Bà Huỳnh Thị Cẩm Châu

Khoa Gây mê hồi sức

71.                         

Bà Nguyễn Thị Hồng-1974

Khoa Gây mê hồi sức

72.                         

Bà Vũ Tuyết Hồng

Khoa Gây mê hồi sức

73.                         

Bà Nguyễn Thị Kim Và

Khoa Gây mê hồi sức

74.                         

Bà Vũ Thị Kim Liên

Khoa Gây mê hồi sức

75.                         

Bà Bùi Thị Ngọc Hà

Khoa Gây mê hồi sức

76.                         

Bà Nguyễn Viễn Hồng

Khoa Gây mê hồi sức

77.                         

Bà Lê Thị Kim Ngân

Khoa Gây mê hồi sức

78.                         

Bà Phạm Thị Ngọc Dung

Khoa Gây mê hồi sức

79.                         

Bà Lê Thị Kim Vân

Khoa Gây mê hồi sức

80.                         

Bà Dương Thị Mai Hương

Khoa Gây mê hồi sức

81.                         

Bà Nguyễn Thị Minh Hà

Khoa Gây mê hồi sức

82.                         

Bà Nguyễn Thị Sáu

Khoa Gây mê hồi sức

83.                         

Bà Ngô Trang Thanh Diễm Lan

Khoa Gây mê hồi sức

84.                         

Bà Nguyễn Ngọc Nhân

Khoa Gây mê hồi sức

85.                         

Bà Trần Ngọc Quế Anh

Khoa Gây mê hồi sức

86.                         

Bà Võ Thị Hải

Khoa Gây mê hồi sức

87.                         

Bà Trương Thanh Trúc

Khoa Gây mê hồi sức

88.                         

Bà Đinh Thị Hồng Ngọc

Khoa Gây mê hồi sức

89.                         

Bà Phạm Diệp Thanh Thúy

Khoa Tạo hình thẩm mỹ- Thần kinh nhãn khoa

90.                         

Bà Bùi Thị Xuân Giao

Khoa Tạo hình thẩm mỹ- Thần kinh nhãn khoa

91.                         

Bà Nguyễn Thị Diễm Uyên

Phó trưởng khoa Tổng hợp

92.                         

Bà Trần Thị Ngọc Thảo

Khoa Tổng hợp

93.                         

Bà Trần Thị Thu Sương

Khoa Tổng hợp

94.                         

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Khoa Tổng hợp

95.                         

Bà Lê Thị Lành

Khoa Tổng hợp

96.                         

Bà Đoàn Thị Tuyết Phương

Khoa Tổng hợp

97.                         

Bà Lê Thị Thanh Thúy

Khoa Tổng hợp

98.                         

Bà Vũ Thị Việt Thu

Phụ trách điều hành khoa Xét nghiệm

99.                         

Bà Dương Hoài Liêng

Khoa Xét nghiệm

100.                    

Bà Nguyễn Thị Thực

Khoa Xét nghiệm

101.                    

Bà Đồng Thị Ngọc Diệp

Khoa Xét nghiệm

102.                    

Bà Trần Thị Kim Khánh

Khoa Xét nghiệm

103.                    

Bà Nguyễn Thụy Hoàng Trang

Khoa Xét nghiệm

104.                    

Bà Phạm Thị Quý Kim

Nhà thuốc trực thuộc Khoa Dược

105.                    

Bà Phạm Thị Diệu Nguyên

Nhà thuốc trực thuộc Khoa Dược

106.                    

Bà Nguyễn Thị Yến Anh

Nhà thuốc trực thuộc Khoa Dược

107.                    

Bà Trần Thị Thanh Tâm

Nhà thuốc trực thuộc Khoa Dược

108.                    

Bà Nguyễn Hoàng Thương

Nhà thuốc trực thuộc Khoa Dược

109.                    

Ông Phạm Chí Sơn

Phòng Công tác xã hội

110.                    

Bà Lê Minh Hiếu

Phòng Công tác xã hội

111.                    

Bà Võ Thị Thu Thủy

Phòng Công tác xã hội

112.                    

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như

Phòng Công tác xã hội

113.                    

Bà Nguyễn Thị Anh Thư

Phòng Công tác xã hội

114.                    

Bà Nguyễn Thị Thu Vân

Phòng Chỉ đạo tuyến

115.                    

Bà Ngô Thị Tuyết Hạnh

Phòng Chỉ đạo tuyến

116.                    

Ông Lâm Hữu Thành

Phòng Hành chính quản trị

117.                    

Bà Nguyễn Lê Thủy Trang

Phòng Hành chính quản trị

118.                    

Nguyễn Thị Diệu Thơ

Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

119.                    

Bà Trương Huy Nhi

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

120.                    

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

121.                    

Bà Nguyễn Lâm Tuyền

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

122.                    

Bà Võ Thị Kim Thoa

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

123.                    

Ông Đặng Thanh Hải

Phòng Kính trực thuộc Khoa Khúc xạ

124.                    

Ông Nguyễn Đình Trung

Phòng Kính trực thuộc Khoa Khúc xạ

125.                    

Ông Trần Đình Nam

Phòng Kính trực thuộc Khoa Khúc xạ

126.                    

Ông Nguyễn Duy Thành

Phòng Kính trực thuộc Khoa Khúc xạ

127.                    

Ông Trần Nguyên Vũ

Phòng Kính trực thuộc Khoa Khúc xạ

128.                    

Ông Nguyễn Đình Thái

Phòng Kính trực thuộc Khoa Khúc xạ

129.                    

Bà Trần Thị Thúy Hằng

Phòng Kính trực thuộc Khoa Khúc xạ

130.                    

Bà Đoàn Thị Minh Nguyệt

Phòng Kính trực thuộc Khoa Khúc xạ

131.                    

Bà Vũ Thị Na

Phòng Kính trực thuộc Khoa Khúc xạ

132.                    

Bà Phan Thị Thu Thủy

Phòng Kính trực thuộc Khoa Khúc xạ

133.                    

Bà Vũ Đoàn Thị Thanh Tâm

Phòng Kính trực thuộc Khoa Khúc xạ

134.                    

Bà Võ Thụy Vi

Phòng Kính trực thuộc Khoa Khúc xạ

135.                    

Bà Cao Nguyễn Ngọc Thảo

Phòng Kính trực thuộc Khoa Khúc xạ

136.                    

Bà Vũ Đoàn Thị Minh Thư

Phòng Kính trực thuộc Khoa Khúc xạ

137.                    

Bà Phạm Thị Loan

Phòng Kính trực thuộc Khoa Khúc xạ

138.                    

Bà Trần Thị Phương Chi

Phòng Kính trực thuộc Khoa Khúc xạ

139.                    

Bà Phạm Thị Thu Lan

Phòng Kính trực thuộc Khoa Khúc xạ

140.                    

Bà Nguyễn Xuân Thùy

Phòng Kính trực thuộc Khoa Khúc xạ

141.                    

Bà Nguyễn Thị Nam Mỹ

Phòng Kính trực thuộc Khoa Khúc xạ

142.                    

Bà Huỳnh Thị Kiều Diễm

Phòng Kính trực thuộc Khoa Khúc xạ

143.                    

Bà Phan Thị Kim Chi

Phòng Kính trực thuộc Khoa Khúc xạ

144.                    

Bà Bùi Thị Huyền Trang

Phòng Kính trực thuộc Khoa Khúc xạ

145.                    

Bà Phạm Thị Thủy Tiên

Trưởng phòng Quản lý chất lượng

146.                    

Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng

Phòng Quản lý Chất lượng

147.                    

Bà Phan Thị Bích Hạnh

Trưởng phòng Tài chính Kế toán

148.                    

Bà Nguyễn Thị Thanh An

Phòng Tài chính Kế toán

149.                    

Bà Nguyễn Thị Hồng

Phòng Tài chính Kế toán

150.                    

Bà Nguyễn Thúy Nam Phương

Phòng Tài chính Kế toán

151.                    

Bà Nguyễn Thị Vân Thu

Phòng Tài chính Kế toán

152.                    

Bà Dương Hải Vân

Phòng Tài chính Kế toán

153.                    

Bà Bùi Thị Thu Hà

Phòng Tài chính Kế toán

154.                    

Bà Trần Thị Thanh Hiền

Phòng Tài chính Kế toán

155.                    

Bà Chu Thị Luyến

Phòng Vật tư- Thiết bị y tế