2976

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ

STT NỘI DUNG KHOA PHẪU THUẬT/ BỆNH HỌC
1 Khâu giác mạc  Khoa THTM – TKNK Phẫu thuật 
2 Khâu củng mạc Khoa THTM – TKNK Phẫu thuật 
3 Nối lệ quản trên/ dưới Khoa THTM – TKNK Phẫu thuật 
4 Cắt bỏ nhãn cầu Khoa THTM – TKNK Phẫu thuật 
5 Rửa máu tiền phòng Khoa THTM – TKNK Phẫu thuật 
6 Thần kinh thị chấn thương Khoa THTM – TKNK Bệnh học
7 Khâu IOL củng mạc Khoa DKVM Phẫu thuật
8 Mổ bong võng mạc có lỗ rách Khoa DKVM Phẫu thuật
9 Mổ lấy dị vật nội nhãn Khoa DKVM Phẫu thuật
10 Thủy tinh thể rơi vào dịch kính  Khoa DKVM Phẫu thuật
11 Võng mạc đái tháo đường Khoa DKVM Bệnh học
12 Thoái hóa hoàng điểm liên quan tuổi già Khoa DKVM Bệnh học
13 Tắc tĩnh mạch võng mạc Khoa DKVM Bệnh học
14 Phẫu thuật cắt dịch kính – Điều trị xuất huyết dịch kính Khoa DKVM Bệnh học
15 Viêm màng bổ đào Khoa DKVM Bệnh học
16 Hủy thể mi Khoa Glaucoma Phẫu thuật
17 Bệnh Glôcôm Khoa Glaucoma Bệnh học
18 Cắt bè củng mạc Khoa Glaucoma Phẫu thuật
19 Đặt van dẫn lưu Khoa Glaucoma Phẫu thuật
20 Bệnh Glôcôm trẻ em Khoa Glaucoma Bệnh học
21 Tiêm ANTI-VEGF dịch kính Khoa Glaucoma Phẫu thuật
22 Đục thủy tinh thể   Khoa Tổng hợp Phẫu thuật/ Bệnh học
23 Ghép giác mạc Khoa Giác Mạc Phẫu thuật
24 Khúc Xạ Khoa Khúc Xạ Phẫu thuật
25 Sụp mi bẩm sinh Khoa Mắt Nhi Bệnh học
26 Khoa Mắt Nhi Bệnh học
27 Quặm mi bẩm sinh Khoa Mắt Nhi Bệnh học
28 Ung thư nguyên bào võng mạc Khoa Mắt Nhi Bệnh học
29 Tắc lệ đạo bẩm sinh Khoa Mắt Nhi Bệnh học
30 Viêm loét giác mạc Khoa Mắt Nhi Bệnh học
31 Viêm kết mạc sơ sinh Khoa Mắt Nhi Bệnh học
32 Đục thủy tinh thể trẻ em Khoa Mắt Nhi Bệnh học
33 Viêm màng bổ đào trẻ em Khoa Mắt Nhi Bệnh học
34 Hẹp khe mi Khoa Mắt Nhi Phẫu thuật
35 U sắc tố kết mạc Khoa Mắt Nhi Bệnh học
36 Vết thương xuyên nhãn cầu Khoa Mắt Nhi Phẫu thuật
37 Võng mạc trẻ sinh non Khoa Khám Mắt Bệnh học
38 Chắp – Lẹo Khoa Khám Mắt Bệnh học
39 Mộng thịt Khoa Khám Mắt Bệnh học
40 Viêm kết mạc   Khoa Khám Mắt Bệnh học
41 Chấn thương mắt Khoa Khám Mắt Bệnh học
42 Tật khúc xạ Khoa Khúc Xạ Bệnh học
43 Hướng dẫn cách nhỏ thuốc đúng và cách tra thuốc mỡ Khoa Khám Mắt  
44 Bệnh đục thủy tinh thể Khoa Tổng Hợp Phẫu thuật/ Bệnh học
45 Viêm loét giác mạc Khoa Giác mạc  
46 Bệnh lý mộng thịt Khoa Giác mạc  
47 Bỏng mắt do hóa chất Khoa Giác mạc  
48 Phẫu thuật múc nội nhãn Khoa Giác mạc  
49 Quặm mi mắt Khoa Giác mạc